Lladrad: 14 mis o garchar

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron Caernarfon
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys y Goron Caernarfon

Clywodd llys fod teithiwr wedi pwnio gyrrwr, ei wthio allan o gar cyn rhoi'r car ar dân mewn chwarel.

Yn Llys y Goron Caernarfon cafodd William Fern, 25 oed o Benygroes, Gwynedd, ei garcharu am 14 mis.

Plediodd yn euog i gyhuddiadau o ladrad a chynnau tân yn fwriadol.

Clywodd y llys fod y diffynnydd wedi cael lifft o Waunfawr i Benygroes yn Ebrill ac wedi cydio yn yr olwyn llywio wrth i'r car nesáu at gylchfan.

Yn ddiweddarach defnyddiodd daniwr sigaréts i roi'r car ar dân yn Chwarel Dorothea.

Dywedodd Caroline Harris ar ran yr amddiffyn nad oedd Fern wedi elwa'n bersonol a bod y drosedd yn "ddiofal ac yn annoeth".

A dywedodd y Barnwr Peter Heywood nad oedd yn glir a oedd y gyrrwr, Steven Sykes, wedi cwympo neu wedi ei wthio.

Ond, meddai, roedd yr ymosodiad yn "beryglus iawn".