Gweddïau i'r glowyr

  • Cyhoeddwyd
Charles Breslin, Phillip Hill, Garry Jenkins a David PowellFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Charles Breslin, Phillip Hill, Garry Jenkins a David Powell ar Fedi 15, 2011

Mae gweddïau'n cael eu dweud mewn capeli ac eglwysi yng Nghymru er cof am y pedwar dyn a fu farw yng nglofa'r Gleision yng Nghwm Tawe.

Bu farw David Powell, 50 oed, Charles Breslin, 62 oed, Philip Hill, 44 oed a Garry Jenkins, 39 oed, yn y drychineb yng Nghilybebyll ger Pontardawe ar Fedi 15, 2011.

Dywedodd y parchedig Peter Lewis o blwyf Cwm Nedd fod pobl yn cofio am y teuluoedd sy'n yn dal i ddioddef.

"O ran y rhai wnaeth oroesi - a'r teuluoedd - fe fyddant yn dymuno na fydda'n nhw'n gorfod cofio am unrhyw beth heddiw."

Bu farw'r dynion ar ôl i ddŵr lifo i'r pwll.

Mae Heddlu'r De wedi cynnal ymchwiliad i'r digwyddiad ac wedi anfon y dystiolaeth ymlaen i Wasanaeth Erlyn y Goron.

Ddoe dywedodd Ysgrifennydd Cymru, David Jones fod ei "feddyliau, gweddïau a chydymdeimlad dwfn" gyda theuluoedd y dynion fu farw.

Roedd Prif Weinidog Carwyn Jones eisoes wedi rhoi teyrnged i'r dynion fu farw.

Dywedodd y Prif Weinidog: "Byddaf i'n cofio'r hyn a ddigwyddodd am byth.

"Gallwn ond dychmygu pa mor echrydus oedd profiad ofnadwy'r teuluoedd wrth aros am newyddion am y dynion fu farw.

Ychwanegodd Mr Jones: "Fe wnaeth y digwyddiad gyffwrdd â chalonnau pawb, nid dim ond yng Nghymru ond ar draws y wlad.

Mae dyn 55 oed a gafodd ei arestio ar Hydref 18 ar amheuaeth o ddynladdiad trwy esgeulustod dybryd yn parhau ar fechnïaeth yr heddlu.

Mae dros £1 miliwn wedi ei gasglu ar gyfer teuluoedd y pedwar glöwr fu farw.