Gleision: 'Gweddïau a chydymdeimlad'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunBu farw Charles Breslin, Phillip Hill, Garry Jenkins a David Powell ar Fedi 15, 2011

Flwyddyn ar ôl trychineb Glofa'r Gleision, mae Ysgrifennydd Gwladol newydd Cymru, David Jones, wedi dweud bod ei "feddyliau, gweddïau a chydymdeimlad dwfn" gyda theuluoedd y dynion fu farw.

Dechreuodd yr ymgyrch achub pan lifodd dŵr i mewn i'r pwll ar Fedi 15, 2011 ond bu farw David Powell, 50 oed, Charles Breslin, 62 oed, Philip Hill, 44 oed a Garry Jenkins, 39 oed, yn y drychineb yng Nghilybebyll ger Pontardawe.

Ychwanegodd Mr Jones: "Fe wnaeth y digwyddiad gyffwrdd â chalonnau pawb, nid dim ond yng Nghymru ond ar draws y wlad.

"Mae Heddlu'r De yn arwain yr ymchwiliad ac yn gweithio'n agos gyda'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch".

Mae dyn 55 oed a gafodd ei arestio ar Hydref 18 ar amheuaeth o ddynladdiad trwy esgeulustod dybryd yn parhau ar fechnïaeth yr heddlu.

'Cofio am byth'

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones eisoes wedi rhoi teyrnged i'r dynion fu farw.

Dywedodd y Prif Weinidog: "Byddaf i'n cofio'r hyn a ddigwyddodd am byth.

"Gallwn ond dychmygu pa mor echrydus oedd profiad ofnadwy'r teuluoedd wrth aros am newyddion am y dynion fu farw.

ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunRoedd achubwyr yn gweithio bob awr o'r dydd

"Rhaid oedd iddyn nhw aros am oriau maith cyn clywed y newyddion ofnadwy.

"Mae'n rhaid bod hynny wedi bod yn erchyll i wragedd, meibion a merched y dynion druan. Anfonaf fy nghydymdeimladau diffuant i'r teuluoedd ar yr adeg anodd hon, flwyddyn yn ddiweddarach.

"Effeithiodd yr hyn a ddigwyddodd yn y Lofa yng Nghilybebyll arnon ni i gyd".

Mae dros £1 miliwn wedi ei gasglu ar gyfer teuluoedd y pedwar glöwr fu farw.

Straeon perthnasol