Achub dyn oedd yn gaeth mewn twll

Cyhoeddwyd

Mae timau achub wedi rhyddhau dyn oedd wedi syrthio lawr twll yn ardal Aberystwyth.

Roedd wedi syrthio 30 troedfedd lawr hen siafft mwynglawdd mewn coedwig ger pentref Taliesin.

Dywed Heddlu Dyfed Powys iddynt dderbyn galwad am 3.30 pm.

Roedd tîm achub ogofeydd a diffoddwyr Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn rhan o'r ymdrech achub.

Aed ag ef i ysbyty Bronglais. Does dim manylion am ba mor hir y bu'n gaeth.