Archfarchnad: Ffrae wleidyddol

  • Cyhoeddwyd
Neuadd y Sir, CaerfyrddinFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Clymblaid o Lafur ac aelodau Annibynnol sy'n rheoli'r sir

Mae ffrae wleidyddol yn sir Gaerfyrddin wrth i'r cyngor sir dan arweinyddiaeth clymblaid rhwng Llafur a grŵp Annibynnol gyhuddo AS ac AC Plaid Cymru o beryglu'r posibilrwydd o dros fil o swyddi newydd.

Yn eu tro mae Rhodri Glyn Thomas AC a Jonathan Edwards yn cyhuddo'r cyngor o wastraffu arian y trethdalwyr wrth gynnal ymgyrch wleidyddol yn eu herbyn.

Daw'r ffrae yn sgil cais gan gwmni Sainsbury's i godi dwy archfarchnad yn y sir, un yn Cross Hands a'r llath yn Llandeilo.

Dywed y cwmni y byddai'r siopau yn creu 1,200 o swyddi newydd.

Ond mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth y Cynulliad i ymyrryd, ac i benderfynu a ddylid rhoi caniâtad cynllunio.

'Peryglu'r cynllun'

Yn ôl arweinydd Cyngor Caerfyrddin byddai codi archfarchnad yng Nghaerfyrddin hefyd wedi adfer tir diffaith, ac y byddai'r safle yn cynnwys tai fforddiadwy, meddygfa a chartref gofal.

"Ar y gorau byddai'r penderfyniad yma yn golygu oedi ac ar y gwaethaf fe allai beryglu'r cynllun yn gyfan gwbl," meddai'r cynghorydd Kevin Madge, arweinydd y cyngor.

Ond yn ôl Mr Thomas a Mr Edwards mae'r cyngor yn euog o ddefnyddio arian y trethdalwyr i gynnal ymosodiadau gwleidyddol.

Maen nhw'n dweud fod nifer o bobl leol a masnachwyr wedi cysylltu â nhw gan ofyn iddynt wrthwynebu cynlluniau Sainsbury's.

"Mae sylwadau'r cynghorydd Madge, mewn datganiad ar y cyd gyda'r datblygwyr, yn dangos yn glir fod y cyngor hwn sy'n cynnwys aelodau Llafur ac aelodau annibynnol ym mhoced cwmnïau busnes," meddai Mr Thomas a Mr Edwards mewn datganiad.

"Byddwn ni o hyd yn rhoi buddiannau'r etholwyr yn gyntaf."