Yr heddlu yn chwilio am ymosodwyr

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Gwent Police
disgrifiad o’r llunDarlun electroneg o ddyn mae Heddlu Gwent yn awyddus i'w holi

Mae Heddlu Gwent yn parhau i chwilio am ddau ddyn wnaeth fygwth dyn mewn cadair olwyn a dwyn arian oddi wrtho.

Digwyddodd yr ymosodiad ar y dyn 57 oed ar bont y mileniwm yng Nghasnewydd am 10pm ddydd Mercher.

Dywedodd yr heddlu fod y ddau ddyn o dras Asiaidd ac yn eu hugeiniau.

Fe gafodd y dyn ei fygwth gyda chyllell.

Aed ag ef i Ysbyty Brenhinol Gwent gyda chleisiau ar ei stumog a thoriad bach ar ei wddw.

Dylai unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu'n ddienw ar 0800 555111.