Mwy o ganolfannau Cymraeg?

Cyhoeddwyd

Bydd trafodaethau yn cael eu cynnal ddydd Sadwrn yn Abertawe ynglŷn â'r bwriad i sefydlu mwy o ganolfannau Cymraeg led led Cymru.

Daw hyn yn sgil adroddiad ymchwil gafodd ei gyhoeddi dros yr haf.

Prif neges yr adroddiad oedd y dylid mynd ati i sefydlu canolfannau i roi'r cyfle i oedolion sy'n dysgu ac wedi dysgu'r Gymraeg i gymdeithasu gyda siaradwyr Cymraeg y tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Bydd y cyfarfod, sydd wedi'i drefnu gan Ganolfan Cymraeg i Oedolion De-orllewin Cymru, Prifysgol Abertawe yn cael ei gynnal rhwng 10:30-15:30.

Bydd un o'r sesiynau yn sôn am y canolfannau Cymraeg sydd eisoes mewn bodolaeth; Tŷ Tawe, Popeth Cymraeg a Chanolfan Merthyr ond bydd cyfle hefyd i glywed am y rhai sydd wrthi'n cael eu sefydlu ar hyn o bryd, gan gynnwys un yn Y Barri a'r llall yn Llanelli.

Dywedodd Aled Davies, Cyfarwyddwr Canolfan Cymraeg i Oedolion De-orllewin Cymru: "Mae cyfraniad dysgwyr y Gymraeg yn allweddol i unrhyw ymdrechion i gynnal a chynyddu defnydd o'r iaith.

"Dangosodd yr ymchwil yn glir bod Canolfannau Cymraeg yn helpu dysgwyr i ganfod cyfleoedd i ddefnyddio'r iaith a chyfrannu tuag fywyd Cymraeg yr ardal."