Lladrad: Dyn yn y ddalfa

Cyhoeddwyd

Mae dyn 29 oed wedi bod yn Llys Ynadon Caernarfon wedi lladrad o Swyddfa'r Post yn Nhalysarn, Gwynedd, fore Mercher.

Bydd Llion Wyn Hughes o Gaernarfon yn y ddalfa tan iddo ymddangos yn Llys y Goron Caernarfon ar Fedi 24.

Cafodd menyw 31 oed ei harestio a'i rhyddhau ar fechnïaeth.

Clywodd y llys fod £3,615 a 3,200 Euro wedi eu dwyn ac nid oedd cais am fechnïaeth.

Gall pobl ffonio'r heddlu drwy ffonio 101, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.