Brwydr y siopau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Argraff artist o'r cynlluniau ar gyfer siop Co-operative newydd Machynlleth

Bydd cwmni'r Co-operative yn ehangu eu siop bresennol ym Machynlleth wedi anghydfod gyda chwmni Tesco dros gynlluniau am archfarchnad.

Mae'r Co-op wedi arwyddo cytundeb am brydles dau ddarn o dir wedi iddyn nhw gael caniatâd cynllunio yn y dref yn gynharach eleni.

Ond mae Tesco hefyd yn bwriadu codi archfarchnad yn y dref ac wedi dweud y byddan nhw'n creu tua 150 o swyddi.

Fe wnaethon nhw ailgyflwyno cais cynllunio y llynedd ac fe ymatebodd y Co-op gyda chais eu hunain.

Pryderon

Tynnodd Tesco eu cais gwreiddiol yn ôl ym Mehefin 2010 wedi i Lywodraeth Cymru godi pryderon am ddiogelwch ar y ffyrdd ac roedd pobl leol hefyd yn gwrthwynebu.

Dywedodd y Co-operative fod sicrhau'r ddau ddarn ychwanegol o dir yn allweddol er mwyn ehangu'r siop.

Bydd lle i 57 o geir ychwanegol yn y maes parcio, ac fe fydd mynedfa newydd i gwsmeriaid o'r maes parcio.

Ar hyn o bryd mae'r siop yn cyflogi 50 o bobl ac er y bydd swyddi newydd yn cael eu creu, does dim manylion am y nifer hyd yma.

Dywedodd James Rich, rheolwr gweithredu'r Co-op ym Machynlleth: "Rydym yn falch iawn o fod gam yn agosach at greu siop newydd a fydd yn darparu ar gyfer anghenion y gymuned leol.

"Rydym yn sylweddoli bod y broses wedi bod yn hir ond rydym yn parhau i geisio sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth gorau posib yn y siop bresennol yn ystod y gwaith adeiladu, a phan fydd y siop newydd yn agor."

Mae disgwyl i'r gwaith adeiladu ddechrau yn gynnar y flwyddyn nesaf.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol