Gwrthwynebiad trigolion i safle sipsiwn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, 28 out of 30 traveller caravans were illegally parked in Newport in 2009

Bydd trigolion syn gwrthwynebu cynlluniau ar gyfer safleoedd Sipsiwn a Theithwyr i'r dwyrain o Gasnewydd yn cynnal cyfarfod protest i drafod eu hymateb.

Mae Cyngor Casnewydd wedi gwahodd barn am 11 o safleoedd posib ar draws y ddinas ar ôl rhoi'r gorau i gynlluniau ar bum safle arall.

Cafodd y cyfarfod ddydd Gwener ei drefnu gan bobl sy'n gwrthwynebu pedwar safle a gafodd eu crybwyll yn ardaloedd Langstone ac Underwood.

Dywedodd llefarwyr ar ran y cymunedau Sipsiwn a Theithwyr mae safleoedd bach swyddogol i deuluoedd oedd y ffordd orau o wasanaethau eu cymunedau.

Ond dywedodd y cynghorydd Ceidwadol Ray Mogford bod trigolion wedi "arswydo" gan honni y byddai'r cynlluniau yn difetha ardaloedd gwyrdd.

Yn dilyn etholiadau lleol a welodd Llafur yn cipio grym yng Nghasnewydd oddi wrth weinyddiaeth Geidwadol, fe gafodd tîm traws bleidiol ei sefydlu ym mis Mehefin i ail ystyried mater safleoedd Sipsiwn a Theithwyr.

Cynlluniau newydd

Ar ôl ystyried rhestr hir o 220 o leoliadau posib, fe gafodd ymgynghoriad ei lansio ar Fedi 7 i'r rhestr fer o 11 safle arfaethedig.

Dywedodd Peter Morgan, a fydd yn cadeirio'r cyfarfod, nad oedd yn credu bod cyfnod ymgynghori o 28 diwrnod yn rhoi digon o amser i wrthwynebu'r cynlluniau, ond fod pobl yn credu bod safleoedd Langstone ac Underwood yn amhriodol am nifer o resymau.

"Mae un safle yn agos i weddillion Rhufeinig sydd wedi eu cofrestru gan Cadw, mae cwestiwn yn codi am ffyrdd mynediad ac mewn un ardal mae problem sylweddol gyda'r draeniau eisoes," meddai.

Ychwanegodd ei fod yn disgwyl i'r cyfarfod ddenu tua 350 o bobl gan gynnwys cynghorwyr cymuned a dinas.

Dywedodd y Cynghorydd Ray Mogford, sy'n cynrychioli Langstone ar Gyngor Casnewydd, bod pobl yn gwrthwynebu safleoedd sipsiwn lle bynnag y maen nhw'n cael eu gosod gan ddweud: "Mae hyn yn destun dadlau gwleidyddol bob tro.

"Roedd sioc o fewn y gymuned - mae'n newid mawr i roi'r safleoedd yma i gyd mewn un ardal.

"Mae llawer ohonyn nhw'n safleoedd gwyrdd - mae llawer o resymau da pam nad yw'r safleoedd yma'n syniad da."

Asesu anghenion

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud wrth holl awdurdodau lleol Cymru i asesu anghenion Sipsiwn a Theithwyr ac i greu safleoedd lle bo'r angen.

Dywedwyd mai Casnewydd oedd yr awdurdod gyda'r nifer fwyaf o safleoedd Sipsiwn anghyfreithlon yng Nghymru.

Yn 2009, roedd 28 o'r 30 carafán yng Nghasnewydd wedi eu parcio'n anghyfreithlon.

Mae ymgynghorwyr sy'n gweithio i'r cyngor wedi argymell bod angen 29 o safleoedd parhaol a 7 o rai symudol ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr yng Nghasnewydd.

Roedd cynghorwyr wedi ymweld â phob un o'r 11 safle a nodwyd er mwyn gweld os oedden nhw'n addas cyn cytuno ar restr ar gyfer ymgynghoriad.

Dywedodd y cyngor y bydd rhestr derfynol o safleoedd yn cael ei llunio pan fydd y cyfnod ymgynghorol yn dod i ben ar Hydref 4.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol