Dathlu llwyddiannau'r Gemau

Cyhoeddwyd

Mae dathliad arbennig wedi cael ei gynnal yng Nghaerdydd ddydd Gwener i nodi llwyddiannau cystadleuwyr o Gymru yn y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd.

Fe wnaeth tua 40 o sêr Gemau Llundain 2012 orymdeithio i lawr Stryd Pierhead ym Mae Caerdydd cyn cael eu cyfarch gan Rosemary Butler AC, Llywydd y Cynulliad, a Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru, ar risiau'r Senedd.

Yn ogystal ag athletwyr Olympaidd a Pharalympaidd roedd aelodau o'u teuluoedd, ynghyd â hyfforddwyr a rheolwyr o Dîm Prydain, Tîm Paralympaidd Prydain, Chwaraeon Cymru a Chwaraeon Anabledd Cymru yn bresennol.

Roedd gwirfoddolwyr a chludwyr y fflam a roddodd o'u hamser i gefnogi a hyrwyddo Gemau Llundain 2012 hefyd wedi'u gwahodd i ddod draw yn eu gwisg gwirfoddolwyr i wylio'r orymdaith.

'Ysbrydoli'r genedl'

Dywedodd Rosemary Butler AC, "Hoffwn longyfarch ein hathletwyr Olympaidd a Pharalympaidd, nid yn unig am y nifer anhygoel o fedalau a enillwyd, ond am ysbrydoli'r genedl.

"Mae eu llwyddiant wedi bod yn hwb i Gymru ac roeddem ni, mewn ffordd fach, am dalu teyrnged iddynt i gyd a rhoi cyfle i bobl Cymru ddangos eu cefnogaeth".

Yn ôl y Prif Weinidog, Carwyn Jones: "Ysbrydoledig, arwrol, syfrdanol - dim ond rhai o'r geiriau y gellir eu defnyddio i ddisgrifio'r hyn y mae'n hathletwyr Olympaidd a Pharalympaidd wedi'i gyflawni dros yr haf.

Disgrifiad o’r llun,
Croeso i athletwyr Cymru.

"Rydym wedi gweld gorchestion goruwchddynol ar y maes chwarae, ac eiliadau o lwyddiant a fydd yn aros gyda phob un ohonom weddill ein bywydau.

"Ar ôl yr holl ymdrech, paratoi ac ymroddiad i gyrraedd Gemau Llundain, mae heddiw'n ddiwrnod i ddiolch i'n hathletwyr, i ddangos cymaint rydym yn gwerthfawrogi'r hyn y maent wedi'i gyflawni a'r hwb y maent wedi'i roi i'r genedl. Maent yn llawn haeddu cael eu galw yn dîm gorau'r wlad."

'Dangos cefnogaeth'

Ychwanegodd Jon Morgan, Cyfarwyddwr Gweithredol Chwaraeon Anabledd Cymru: "Rwy'n falch y bydd y genedl yn gallu dathlu llwyddiant ein hathletwyr Olympaidd a Pharalympaidd wrth eu croesawu gartref yn y Senedd.

"Mae'r athletwyr hyn wedi dangos ymroddiad anhygoel dros y pedair blynedd ddiwethaf a hwn yw eu cyfle i ddisgleirio a chael y gydnabyddiaeth y maent yn ei llawn haeddu".

Ond fe roedd yna brotest fach yn ystod y dathliadau.

Fe wnaeth chwech o bobl ddringo ar sgaffaldiau adeilad Pierhead.

Roeddynt yn protestio yn erbyn cwmni Atos oedd un o noddwyr o'r Gemau Olympaidd.

Mae'r cwmni yn gyfrifol am gynllun asesiadau "addas i weithio" Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Cafodd y rhai ddaeth i'r dathliad yn y Senedd eu diddanu i ddechrau gan Olympiaid diwylliannol gan gynnwys Band Bwrdeistref y Fenni a Chôr Meibion Glyn Ebwy.

Dyma oedd rhaglen o'r digwyddiadau:

-16.30-18.10: Yr Olympiaid diwylliannol yn diddanu'r dyrfa y tu allan i'r Senedd a dangos uchafbwyntiau o Gemau Llundain 2012 ar y sgrin fawr.

-18.05 - y Prif Weinidog a'r Llywydd yn cyrraedd grisiau'r Senedd - meistr y ddefod yn gofyn am farn y Llywydd am y digwyddiad.

-18.10 - yr athletwyr Olympaidd a Pharalympaidd yn paratoi i gael eu galw i'r llwyfan.

-18.15 - Ffanfer + athletwyr yn gorymdeithio at risiau'r Senedd i gael eu cyflwyno gan feistr y ddefod.

Trefn: Cystadleuwyr

•Enillwyr medalau efydd

•Arian

•Aur

-18.35 - yr holl athletwyr ar y llwyfan y tu allan i'r Senedd - cael eu cyfweld gan feistr y ddefod

-18.41 - y Prif Weinidog yn llongyfarch yr athletwyr

-18.45 - meistr y ddefod yn gwahodd y dyrfa i ganu anthemau cenedlaethol Prydain a Chymru i nodi diwedd rhan ffurfiol y digwyddiad.

Straeon perthnasol