Cadw rali Prydain yng Nghymru?

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunSebastian Loeb ar ei ffordd i ennill Rali Cymru Prydain Fawr yn 2011

Mae Gweinidog Busnes Cymru, Edwina Hart, wedi cyhoeddi bod Llywodraeth Cymru wedi cytuno mewn egwyddor i gadw cymal Prydain Pencampwriaeth Rali'r Byd yng Nghymru y flwyddyn nesaf.

Roedd nawdd y llywodraeth i'r rali yn dod i ben ar ddiwedd rali eleni ac roedd sibrydion y byddai'r rali yn gadael Cymru os nad oedd arian mewn lle eto'r flwyddyn nesaf.

Roedd Ms Hart yn siarad yn lansiad rali eleni - Rali Cymru Prydain Fawr - yn Llandudno.

"Rali Cymru Prydain Fawr yw un o brif ddigwyddiadau Cymru bellach ac mae wedi'i chynnal yma ers 2000," meddai.

"Yn ogystal â dod i gytundeb mewn egwyddor ar gyfer 2013 rydyn ni wedi cytuno i gynnal adolygiad llawn o'r digwyddiad y flwyddyn nesaf, gyda'r nod o ymestyn y cytundeb am ddwy flynedd arall.

Cyflogi 18,000

"Ni ddylid anghofio gwerth y berthynas rhwng cynnal Rali Cymru Prydain Fawr a sector cerbydau modur Cymru.

"Mae gan Rali Cymru Prydain Fawr gysylltiadau sylweddol gyda'r sector yng Nghymru lle mae 150 o gwmnïau cynhyrchu cydrannau a systemau.

"Hefyd mae'r diwydiant yng Nghymru'n cyflogi 18,000 ym maes cynhyrchu, gwerthu a chynnal cerbydau modur, sydd â throsiant blynyddol o tua £3 biliwn."

Ychwanegodd Andrew Coe, Prif Weithredwr International Motor Sports, sy'n trefnu Rali Cymru Prydain Fawr: "Rydyn ni'n falch iawn o ddod i gytundeb mewn egwyddor gyda Llywodraeth Cymru.

"Mae Cymru'n lle gwych ar gyfer y digwyddiad sydd wedi bod yn llwyddiant ardderchog ers dros ddegawd.

"Fel arfer, mae ein sefyllfa o fewn Pencampwriaeth Rali'r Byd yn parhau i fod yn ddibynnol ar gymeradwyaeth yr FIA, ond mae'r datganiad hwn o gefnogaeth gan Gymru'n arwydd o gyfle gwych i ddatblygu ein rownd ni o Bencampwriaeth Rali'r Byd yr FIA yn y dyfodol."

Pris tocynnau

Yn y cyfamser, mae rhai sylwebwyr wedi dweud bod posibilrwydd na fydd y corff sy'n rheoli'r gamp drwy'r byd, yr FIA, yn cymeradwyo cadw'r rali fel cymal o Bencampwriaeth y Byd.

Un o'r rhesymau am hyn yw bod nifer y bobl sy'n mynd i wylio'r rali yn llai dros y blynyddoedd diweddar ac mae rhai wedi dweud bod hynny oherwydd pris tocynnau i'r cefnogwyr.

Mewn rhai gwledydd mae modd gwylio rali yn rhad ac am ddim ond yng Nghymru mae tocynnau i fynd i leoedd penodol i wylio yn gallu costio rhwng £20 a £130.

Bydd yr FIA yn cyhoeddi eu penderfyniad am Bencampwriaeth y Byd 2013 maes o law.

Straeon perthnasol