Treisiwr yn gofyn i gael ei sbaddu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Gwent Police
Disgrifiad o’r llun,
Plediodd Christopher Hughes yn euog i naw cyhuddiad o ymosod yn rhywiol a threisio

Mae treisiwr a phidoffeil gafodd ei garcharu am 10 mlynedd wedi gofyn am gael ei sbaddu'n gemegol er mwyn ei rwystro rhag ail-droseddu.

Fe wnaeth y cyn filwr a diffoddwr tân rhan amser, Christopher Hughes o Dredegar, Blaenau Gwent, hefyd ymddiheuro i'r rhai a ddioddefodd, gan gynnwys merch 13 oed.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Hughes, a blediodd yn euog i naw cyhuddiad o dreisio ac ymosod yn rhywiol, yn falch ei fod wedi cael ei ddal.

Dywedodd y Barnwr Stephen Hopkins QC ei fod yn "ddyn drwg, milain".

'Chwilio am help'

Clywodd y llys fod Hughes wedi dweud wrth yr heddlu fod angen iddo gael ei sbaddu'n gemegol er mwyn gwarchod menywod a merched ifanc.

Mewn llythyr ar y llys, dywedodd: "Hoffwn gael y cyfle i ymddiheuro, ac rwy'n cymryd cyfrifoldeb llawn am bopeth a ddigwyddodd.

"Mae'n wir ddrwg gen i, does gen i ddim esgus. Rwy'n ceisio chwilio am yr help yr ydw i angen."

Ymhlith ei droseddau roedd wedi aflonyddu ar ferch ysgol 13 oed ac wedi rhoi alcohol i ferch 16 oed cyn ymosod yn rhywiol arni cyn ei threisio.

Clywodd yr achos fod yr effaith ar y merched ifanc yn "anfesuradwy".