Cannoedd o swyddi Unilever yn diflannu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun, Mae cwmni Unilever wedi penderfynu canolbwyntio ar eu canolfan yn Port Sunlight ar Lannau Mersi

Mae cwmni Unilever wedi cadarnhau y bydd cannoedd o ddiswyddiadau wrth i dri o'u safleoedd yng Nghymru gau.

Dywedodd y cwmni ddydd Iau y byddai ffatrïoedd yn Abertawe a Phen-y-bont ar Ogwr yn cau erbyn diwedd 2013 gyda 350 o swyddi'n diflannu.

Bydd 400 o swyddi yn safle'r cwmni yn Ewlo, Sir y Fflint, yn cael eu symud i uned arall y cwmni yn Port Sunlight ar Lannau Mersi, a does dim penderfyniad hyd yma am 100 o swyddi eraill ar y safle.

Yr unig newyddion da yn y cyhoeddiad yw y bydd 50 o swyddi'n cael eu creu mewn canolfan ddosbarthu newydd ar Lannau Dyfrdwy.

Roedd y cwmni wedi cyhoeddi ym mis Mehefin fod y newidiadau ar y gweill ond mae nifer y diswyddiadau a gyhoeddwyd ddydd Iau yn uwch na'r amcangyfrif bryd hynny.

Mae Unilever yn cyflogi tua 7,200 drwy'r byd ac yn gyfrifol am ystod eang iawn o gynnyrch, gan gynnwys hufen iâ Ben & Jerry's, Marmite, Pot Noodle, sebon Dove a Domestos.

Ym Mehefin galwodd arweinwyr cymunedol a gwleidyddion am drafodaethau gyda'r cwmni ond er gwaethaf trafodaethau gydag awdurdodau lleol, Gweinidog Busnes Cymru, Edwina Hart, a'r Gweinidog Llywodraeth Leol, Carl Sargeant, mae'n ymddangos mai ofer oedden nhw o safbwynt cadw swyddi yng Nghymru.

'Amgylchiadau'

Wrth ymateb i'r cyhoeddiad, dywedodd Ysgrifennydd Cymru, David Jones: "Er fy mod yn deall mai penderfyniad masnachol yw hwn gan Unilever, fe fydd y newyddion bod nifer o ddiswyddiadau ar safleoedd Abertawe a Phen-y-bont yn destun pryder mawr i'r gweithwyr, eu teuluoedd a'r cymunedau.

"Rwy'n derbyn newyddion cyson gan y cwmni ac asiantaethau perthnasol, ac rwyf wedi ymrwymo i weithio gyda Llywodraeth Cymru i gynnig pob cymorth sydd ar gael.

"Ein blaenoriaethau fel llywodraeth yw parhau i ganolbwyntio ar greu'r amgylchiadau iawn ar gyfer twf economaidd.

"Mae newyddion heddiw yn atgof arall o bwysigrwydd y ddwy lywodraeth yn gweithio gyda'i gilydd i gadw swyddi, hybu cyfleoedd busnes yng Nghymru er mwyn sicrhau bod ein gwlad yn parhau i fod yn lle cystadleuol ar gyfer busnes."

'Strategaeth'

Dywedodd llefarydd Llafur ar Gymru, Owen Smith: "Yn amlwg, mae hwn yn newyddion siomedig i Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr ac Ewlo.

"Byddai colli 350 o swyddi yng Nghymru yn ergyd ddifrifol ar unrhyw adeg yn y cylch economaidd ond fe fydd yn cael ei deimlo'r arbennig yng nghanol dirwasgiad dwbl.

"Mae'r diswyddiadau yn dangos yr angen am strategaeth ddiwydiannol weithredol yn San Steffan fel sydd gennym gan Lywodraeth Cymru.

"Rwy'n gwybod bod Edwina Hart a Llywodraeth Cymru wedi gwneud popeth o fewn eu gallu i amddiffyn y swyddi ac fe fyddan nhw'n gweithio gyda'r cwmni, yr awdurdodau lleol ac eraill i ddarparu hyfforddiant a chynnig cyfleoedd i'r rhai fydd yn colli eu gwaith y flwyddyn nesaf."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol