Heddlu'n apelio wedi lladrad

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad o Swyddfa'r Post yn Nhalysarn, Gwynedd, fore Mercher.

Dywedodd yr heddlu bod dau ddyn wedi mynd i'r adeilad am 10:36am fore Mercher yn cario gyrdd cyn gadael gyda swm o arian.

Fe gafodd dyn 29 oed a menyw 31 oed eu harestio yn dilyn y digwyddiad. Mae'r dyn wedi ei gadw yn y ddalfa wrth i'r ymchwiliad barhau, ac fe gafodd y fenyw ei rhyddhau ar fechnïaeth.

Dywed yr heddlu eu bod yn chwilio am ddyn arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad, ac maen nhw'n ei ddisgrifio fel dyn gwyn oedd yn gwisgo rhyw fath o het a sgarff dros ei wyneb.

Car du

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Andy Williams, sy'n arwain yn ymchwiliad:

"Hoffwn glywed gan bobl oedd yn ardal Swyddfa'r Post yn y cyfnod cyn y lladrad pan aeth dau ddyn gyda gyrdd i gyflawni'r drosedd.

"Fe wnaethon nhw adael mewn car Vauxhall Corsa du i gyfeiriad Penygroes, ac fe gafwyd hyd i'r car yn ddiweddarach ym Mhenygroes.

"Rwy'n arbennig o awyddus i glywed gan bobl a welodd y cerbyd yn cael ei adael yn ardal 'west end' o Benygroes, a'r troseddwyr yn ei adael ar droed."

Gall pobl ffonio'r heddlu drwy ffonio 101, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.