Dod ag opera i'r digartref yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Bill Knight
Disgrifiad o’r llun, Bydd gweithdai opera yn cael eu cynnal gyda phobl digartref

Mae Opera Cenedlaethol Cymru wedi ymuno gyda dau fudiad sydd yn helpu pobl digartref mewn prosiect newydd.

Bydd Streetwise Opera a Chanolfan Huggard, elusen gymunedol ar gyfer y digartref, yn gweithio gydag Opera Cenedlaethol Cymru i gynnal gweithdai ar gyfer pobl digartref.

Bydd y gweithdai wythnosol yn cael eu harwain gan ganwyr proffesiynol.

Y gobaith yw y bydd y profiad yn arwain at deithiau i weld operâu a chyfleoedd i gael profiad gwaith yn y gymuned leol.

Mae Streetwise Opera eisoes yn rhedeg 11 prosiect tebyg mewn canolfannau i'r digartref yn Lloegr ond dyma'r tro cyntaf iddynt ddod i Gymru.

Prosiect pwerus

Nod y prosiect yw magu hyder, hunan-barch, sgiliau a chysylltiadau cymdeithasol.

Y gobaith wedyn yw y bydd pobl digartref yn profi buddiannau fel ail-sefydlu cysylltiad â'u teuluoedd neu gael yr hyder i gofrestru mewn rhaglenni addysg, hyfforddiant neu ddadwenwyno o ganlyniad i hyn.

Mae Opera Cenedlaethol Cymru eisoes wedi gweithio gyda theithwyr yn Nhorfaen a chyn-droseddwyr yn Aberdâr fel rhan o brosiect Caneuon Stryd.

Dywedodd Rhian Hutchings o Opera Cenedlaethol Cymru: "Mae dod â gwaith Streetwise Opera i Gymru yn rhywbeth rwyf wedi eisiau ei wneud am amser hir.

"Dwi'n falch dros ben, felly, bod y prosiect yn dechrau a hefyd ein bod yn gweithio gyda Canolfan Huggard.

"Bydd y bartneriaeth ar y prosiect hwn yn bwerus ofnadwy a bydd yn newid bywydau."

Yng ngwanwyn 2013 bydd y grŵp opera o Ganolfan Huggard yn cymryd rhan yn opera newydd Streetwise Opera fydd yn cael ei pherfformio am y tro cyntaf yn Llundain.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol