Chwilio am ddyn ar goll

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Dyfed Powys Police
Disgrifiad o’r llun,
Does neb wedi gweld Ian Pearson ers cyn 6pm ddydd Mercher

Dywed yr heddlu eu bod yn parhau i chwilio am ddyn sydd wedi bod ar goll ar ôl iddo ddweud ei fod yn mynd am dro gyda dau o'i gŵn ger arfordir Sir Benfro.

Bu badau achub yr RNLI a thimau gwylwyr y glannau yn chwilio ardal Aber Bach (Little Haven) a bae Sant Ffraid ar ôl 6pm ddydd Mercher.

Parhaodd y timau achub i chwilio tan hanner nos.

Mewn datganiad, dywedodd Heddlu Dyfed Powys mai Ian Pearson, dyn 41 oed, yw'r person sydd ar goll.

Cafodd ei ddisgrifio fel dyn gwyn 6' o daldra gydag ysgwyddau llydan a gwallt byr.

Y tro diwethaf iddo gael ei weld roedd yn gwisgo crys criced coch a throwsus loncian tywyll.

Credir ei fod ar droed gan iddo adael Aber Bach gyda dau gi - cŵn defaid coch gwyn a du.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth allai fod o gymorth i'r heddlu gysylltu drwy ffonio 101.