Croft yn sicrhau bod Morgannwg yn ennill

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other

Daeth gyrfa'r cricedwr Robert Croft i ben fel y byddai rhywun yn gobeithio gan chwaraewr sydd wedi cipio dros fil o wicedi a sgorio dros ddeng mil o rediadau.

Wrth groesawu Caint i Stadiwm Swalec, wiced i'r troellwr wnaeth sicrhau buddugoliaeth o saith wiced ddydd Iau i Forgannwg - yr unig sir mae Robert Croft wedi chwarae drosti.

Fe wnaeth Morgannwg gadw'u perfformiad gorau ym Mhencampwriaeth y Siroedd y tymor hwn tan y gêm olaf un.

Roedd Morgannwg wedi gorfodi'r ymwelwyr i fatio am eildro wrth ymateb i gyfanswm batiad cyntaf Morgannwg.

Diolch i 125 h.f.a gan Jim Allenby, a dros 50 yr un i Bragg, Walters a Glover, llwyddodd Morgannwg i sgorio 390.

Ond arwr dydd Mercher oedd y dyn oedd yn ffarwelio gyda'r ffyddloniaid - Robert Croft.

Cipiodd y troellwr bum wiced am 31 rhediad ym matiad cyntaf Caint, a gyda chymorth Michael Reed (3-39) a wiced yr un gan Allenby a Glover, roedd Caint allan am 170.

Roedd hawl gan Forgannwg ofyn i'r ymwelwyr fatio eto yn syth, a dyna wnaethon nhw, ac fe ddaeth peth hwyl yn yr ail fatiad hefyd.

Graeme Wagg wnaeth y difrod y tro hwn gan gipio dwy wiced am 17.

Ddydd Iau dim ond 61 rhediad oedd angen ar Forgannwg i ennill, ac fe gyflawnwyd hynny gan golli 3 wiced.

Mae'r fuddugoliaeth i Forgannwg yn rhoi gobaith iddyn nhw beidio gorffen ar waelod ail adran y Bencampwriaeth, ond fe fydd hynny'n dibynnu ar ganlyniadau eraill hefyd.

Yn y cyfamser, mae Morgannwg wedi penderfynu rhoi'r gorau i ddefnyddio'r enw 'Dreigiau Cymreig' yn y cystadlaethau undydd, gan gydnabod na fu'r arbrawf yn llwyddiant.

Morgannwg: (Batiad cyntaf) -390

(Ail fatiad) -61-3

Caint: (Batiad cyntaf) - 170

(Ail fatiad) - 280

Morgannwg 23 pwynt, Caint 3 pwynt

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol