Gweithdy ar seiberderfysgaeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
"Mae seiberderfysgaeth yn debygol o fod yn gysyniad cyfarwydd ond amwys i nifer o bobl"

Bydd gweithdy ym Mhrifysgol Abertawe yn ystyried beth yn union yw seiberderfysgaeth, pa mor berthnasol yw ei bygythiad a sut y dylwn ymateb i'r bygythiad.

Ddydd Iau a dydd Gwener cynhelir gweithdy gan dîm prosiect seiberderfysgaeth y brifysgol, a bydd y digwyddiad yn cynnwys siaradwyr o Awstralia, Iwerddon a'r DU yn ogystal ag academyddion yn Abertawe.

Mae tair thema - Deall seiberderfysgaeth; Asesu bygythiad seiberderfysgaeth ac Ymateb i seiberderfysgaeth.

Ar ôl y gweithdy, caiff y papurau eu casglu at ei gilydd a'u cyhoeddi mewn llyfr.

'Dim consensws'

Yn ôl Stuart Macdonald, Uwch-ddarlithydd yn Ysgol y Gyfraith a Dirprwy Gyfarwyddwr y Ganolfan Cyfiawnder Troseddol a Throseddeg ym Mhrifysgol Abertawe: "Mae seiberderfysgaeth yn debygol o fod yn gysyniad cyfarwydd ond amwys i nifer o bobl.

"Er bod y term wedi bodoli ers rhyw ugain mlynedd bellach, does dim consensws o ran yr hyn y mae'n cyfeirio ato, pa mor berthnasol yw'r bygythiad y mae'n ei gyflwyno a sut y dylai gwladwriaethau ac eraill ymateb iddi (os o gwbl)".

Dywedodd y ceir anghytuno hyd yn oed ynghylch a yw seiberderfysgaeth wedi digwydd erioed ai peidio!

Ychwanegodd: "Mewn ymgais i ddechrau darparu atebion gwnaethom sefydlu rhwydwaith ymchwil amlddisgyblaethol seiberderfysgaeth yn 2011, yn dod ag arbenigedd yn y gwyddorau ffisegol (peirianneg, cyfrifiadureg) a'r gwyddorau cymdeithasol (gwleidyddiaeth, cysylltiadau rhyngwladol, y gyfraith, troseddeg) at ei gilydd.

"Y tu hwnt i'w aelodau academaidd, mae'r prosiect hefyd yn cynnal tri ymchwilydd ôl-raddedig a dau intern sy'n derbyn tâl.

"Mae gweithgarwch ymchwil diweddar ein tîm wedi cynnwys cynnal arolwg ar farnau dros 500 o academyddion ar draws y byd ar seiberderfysgaeth, ac adeiladu cronfa ddata o ddiffiniadau gwleidyddol, cyfreithiol a diffiniadau eraill o seiberderfysgaeth i helpu archwilio gwahaniaethau allweddol yn y modd y mae pobl yn ymdrin â'r term hwn ar draws awdurdodau cyfreithiol neu ddiwylliannau gwleidyddol."

Straeon perthnasol