Bws: 'Hwb i adfywio tref'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r ffordd newydd yn pontio rhwng cefn y Llyfrgell Genedlaethol a Chanolfan Chwaraeon y Brifysgol

Bydd gwasanaeth bws newydd yn cael ei agor yn swyddogol ddydd Iau yn cysylltu canol tref Aberystwyth, y Brifysgol a'r Llyfrgell Genedlaethol.

Bydd y bws 03 yn galw rhwng y dref, y Llyfrgell Genedlaethol, y Brifysgol, Canolfan y Celfyddydau a'r Ganolfan Chwaraeon trwy ffordd gysylltiol newydd, ac fe fydd yn darparu gwasanaeth deirgwaith yr awr.

Cyllidwyd y ffordd newydd, sy'n pontio rhwng cefn y Llyfrgell Genedlaethol a Chanolfan Chwaraeon y Brifysgol, gan grant gwerth £192, 750 oddi wrth Gronfa Adfywiad Ardal Aberystwyth.

Bwriad y ffordd yw hybu'r amgylchedd trwy leihau'r nifer o geir a phwysau traffig ar y campws yn ogystal ag agor llwybr cerdded a beicio newydd.

'Hyrwyddo'i diwylliant '

Dywedodd y Gweinidog dros Adfywio, Huw Lewis AC, a fydd yn lansio'r gwasanaeth: "Mae creu tref fywiog, atyniadol a llewyrchus ar gyfer pobl Aberystwyth yn flaenoriaeth, yn ogystal â sicrhau gwella hygyrchedd.

"Mae Llywodraeth Cymru yn daer yn ei hymroddiad i adfywio canol trefi a bydd y prosiect hwn yn ei gwneud yn haws i drigolion y dref ac ymwelwyr i deithio i leoliadau allweddol. Bydd hefyd yn cefnogi'r dref wrth iddi hyrwyddo'i diwylliant amrywiol."

Esboniodd Is-ganghellor Prifysgol Aberystwyth, yr Athro April McMahon: "Yr ydym wrth ein bodd gyda'r fenter newydd hon rhwng y Brifysgol a'r Llyfrgell.

"Bydd yn darparu gwell gwasanaeth bws i fyfyrwyr, staff a'r cyhoedd, a hefyd yn darparu amgylchedd mwy diogel.

"Carwn hefyd feddwl ei fod yn gam pwysig tuag at ein nod o annog pobl leol i wneud gwell defnydd o'r hyn sydd gennym i'w gynnig."

Cylchu

Yn ystod y tymor mi fydd y gwasanaeth newydd yn cylchu rhwng y dref, y Llyfrgell Genedlaethol a Champws Penglais bob 20 munud rhwng 07:40 ac 19:40, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Mae'r gwasanaeth hwyrnos rhwng 20:20 a 22:20 yn rhedeg bob awr, ac mae'r bws diwethaf yn gadael Canolfan y Celfyddydau am 22:33.

Ar y penwythnosau a thu allan i ddyddiau'r tymor, darperir gwasanaeth bob awr rhwng 07:45 a 22:45.

C

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol