Mwy o bobl ifanc yn ddi-waith

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Cafodd yr ystadegau diweddara eu cyhoeddi ddydd Mercher

Mae nifer y bobl ifanc sy'n ddi-waith yn yr hir dymor yng Nghymru wedi codi bron 400% o fewn blwyddyn.

Yn ôl ffigyrau swyddogol, mae 4,455 rhwng 18 a 24 oed yn hawlio budd-dal chwilio am waith.

Yn Awst 2011 roedd 1,130.

Dywed llefarydd Llafur ar Gymru yn San Steffan, Owen Smith AS, fod angen i Ysgrifennydd Cymru lynu at addewid i roi blaenoriaeth i sefyllfa'r economi.

"Rwy'n gobeithio y bydd hyn yn rhoi cyfle i Swyddfa Cymru newid eu hagwedd, agwedd sydd dros y ddwy flynedd ddiwethaf wedi dangos dim byd ond cefnogaeth i bolisïau George Osborne - hynny yw yr economi'n methu ac mae cyfoethog yn mwynhau toriadau trethi."

Yn Awst roedd 200 yn llai o bob oedran yn hawlio budd-dal chwilio am waith.

Galwodd Nick Ramsay AC, llefarydd busnes y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, ar lywodraethau Bae Caerdydd a San Steffan i gydweithio.

Cynnydd

"Mae cydweithio rhwng y llywodraethau yn hanfodol er mwyn elwa ar gyfleoedd, denu buddsoddiad a chreu swyddi," meddai.

Roedd cynnydd o 1,000 yn nifer y bobl ddi-waith yng Nghymru ers y tri mis blaenorol.

Dywedodd y Swyddfa Ystadegau fod 132,000 (8.9%) yn ddi-waith rhwng mis Mai a Gorffennaf.

Roedd 79,300 yn hawlio lwfans chwilio am waith ym mis Awst, tua'r un faint â mis Gorffennaf.

Drwy Brydain roedd 'na ostyngiad o 7,000 yn nifer y di-waith -- a'r gred ydi mai swyddi newydd gafodd eu creu cyn y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd oedd y prif reswm am hynny.

Yn y Deyrnas Unedig mae yna 2.59 miliwn, 8.1%, yn ddi-waith.

Straeon perthnasol