Trafod dyfodol atyniad amlwg

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae'r Skytower wedi edrych dros bromenâd Y Rhyl ers 1993

Bydd dyfodol un o atyniadau amlyca'r gogledd yn cael ei drafod gan gynghorwyr ddydd Iau.

Fe gafodd y Skytower yn y Rhyl ei gau yn 2001 oherwydd pryderon am ddiogelwch, ac roedd amcangyfrif ar y pryd yn dweud y byddai angen gwario tua £400,000 i'w adfer fel reid i'r cyhoedd.

Ers hynny mae Cyngor Sir Ddinbych wedi ceisio denu diddordeb gan y sector preifat, ond yn ofer.

Bydd cynghorwyr nawr yn ystyried un o dri dewis :-

  • Ei adnewyddu a'i ddefnyddio unwaith eto fel reid;
  • Dymchwel y strwythur yn gyfan gwbl;
  • Cadw'r Skytower a chwilio am ddefnydd arall iddo.

Celf gyhoeddus?

Gan eu bod yn gyndyn o golli strwythur eiconig, mae swyddogion yn argymell ei gadw, ond yn awgrymu y gallai eitemau fel ceblau a'r gondolas gael eu tynnu allan ar gost o tua £30,000.

Mae adroddiad gan y swyddogion i'r cynghorwyr hefyd yn dweud: "Gallwn wedyn chwilio am ddefnydd arall i'r tŵr, gan gynnwys chwilio am noddwyr neu ei ddefnyddio ar gyfer arddangosiadau o gelf gyhoeddus."

Mae'r Skytower wedi bod yn rhan amlwg o lan-môr y Rhyl ers iddo gael ei brynu o Ŵyl Gerddi Glasgow yn 1993, ond dros y blynyddoedd roedd llai a llai o bobl yn ei ddefnyddio.

Ar hyn o bryd mae Cyngor Sir Ddinbych yn derbyn oddeutu £7,862 bob blwyddyn fel incwm gan gwmnïau telegyfathrebu er mwyn gosod offer signalau ar gopa'r twr.

Mae swyddogion y cyngor ar hyn o bryd yn gwahodd cynigion gan bobl i godi olwyn fawr ar y safle y flwyddyn nesaf fel atyniad gwahanol i dwristiaid.

Straeon perthnasol