Ordeinio Esgob Pabyddol Wrecsam

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Catholic Church
Disgrifiad o’r llun, Bydd y Darpar-Esgob Peter Brignall yn cael ei ordeinio yn Wrecsam

Bydd Esgob Pabyddol newydd Wrecsam yn cael ei ordeinio yn y dref ddydd Mercher.

Cafodd y Darpar-Esgob Peter Brignall, 58 oed, ei enwi gan y Pab ym mis Mehefin fel olynydd y Gwir Barchedig Edwin Regan a gyhoeddodd ei ymddeoliad yn 2011.

Bydd y seremoni ordeinio yn digwydd yng Nghadeirlan y Santes Fair yn y dref lle'r oedd y Darpar-Esgob Brignall yn ddeon.

Estynnodd Esgob Llanelwy, y Gwir Barchedig Dr Gregory Cameron, groeso cynnes gan ei ddisgrifio fel "offeiriad sy'n nabod ei filltir sgwar".

"Rydym wedi bod yn freintiedig iawn i gael Esgob Regan fel llefarydd cryf dros Efengyl Iesu Grist, ac fel eciwmenydd o arddeliad yng ngogledd Cymru," meddai Dr Cameron.

Dywedodd bod croeso mawr i'r Darpar-Esgob Brignall fel "cydweithiwr a chyfaill yng ngweinidogaeth bwysig Esgob Wrecsam".

'Anrhydedd'

Mae esgobaeth Wrecsam yn ymestyn ar draws gogledd Cymru a Phowys.

Pan gafodd ei benodi, dywedodd y Darpar-Esgob Brignall ei fod yn "teimlo'n ddarostyngedig ac anrhydeddus" o dderbyn y swydd.

Cafodd ei addysg yn St Albans, Sir Hertfordshire, ac yn Finchley a Barnet yng ngogledd Llundain. Aeth i Goleg Offeiriadol Allen Hall yn San Steffan yn 1972.

Yn 1977 cafodd ei ordeinio'n ddiacon i esgobaeth Menevia yn ne Cymru cyn symud i'r gogledd wrth wasanaethu ym mhlwy Dewi Sant yn Yr Wyddgrug, Sir y Fflint.

Bu'n gweithio hefyd yng ngorllewin a chanolbarth Cymru, ac fe gafodd ei benodi'n ddeon y Santes Fair yn Wrecsam yn Chwefror 2002 cyn cael ei benodi'n ficer cyffredinol y flwyddyn ganlynol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol