Llosgydd £400m i losgi mwy o bren

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun, Nid yw'r gwaith o godi'r orsaf bwer wedi dechrau bum mlynedd wedi i'r cais cynllunio gael ei gymeradwyo

Mae'r cwmni sy'n gyfrifol am gais i godi gorsaf biomas fwya'r byd bellach yn gofyn am hawl i losgi pelenni pren yn ogystal â sglodion pren.

Cafodd Prenergy Power ganiatâd bum mlynedd yn ôl i godi'r orsaf £400 miliwn ym Mhort Talbot, ond nid yw'r gwaith adeiladu wedi dechrau hyd yma.

Mae disgwyl i Gyngor Castell-nedd Port Talbot gymeradwyo'r cais newydd ddydd Mawrth, ond bydd grŵp yn protestio y tu allan i bencadlys y cyngor gan honni y bydd llosgi pelenni yn golygu mwy o risg o dân.

'Anghynaladwy'

Dywedodd Jeremy Bailey o'r mudiad Trigolion Port Talbot yn erbyn Gorsafoedd Pŵer (PT-Raps) : "Mae'r holl gynllun - cludo tair miliwn tunnell o bren hanner ffordd ar draws y byd er mwyn ei losgi am ynni - yn wallgof.

"Mae'n anghynaladwy, ac mae pelenni pren 30% yn ddrytach na thanwydd sglodion pren.

"Maen nhw hefyd yn golygu risg o dân gan eu bod yn cynhyrchu llwch all gael ei danio gan wreichionen."

Nid oedd modd i'r BBC gael gafael ar Prenergy Power am eu hymateb, ond yn y cais cynllunio maen nhw'n dweud eu bod am ychwanegu pelenni pren i'r cais gan fod cludo'r tanwydd yn fwy effeithlon.

Y llynedd, cytunodd Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru i lacio cyfyngiadau ar allyriadau'r llosgydd arfaethedig, ac mae trwydded wedi ei hadolygu fel ei fod hefyd yn caniatáu defnyddio pelenni pren.

Talu costau

Pan gafodd y cais cynllunio gwreiddiol ei gymeradwyo, dywedodd y cwmni y byddai'r orsaf yn creu 150 o swyddi ym Mhort Talbot, ac yn gallu creu digon o ynni ar gyfer hanner cartrefi Cymru.

Ond fe wnaeth PT-Raps gynnal cyfres o gyfarfodydd cyhoeddus, casglu 7,000 o enwau ar ddeiseb a gorymdeithio drwy ganol y dref i wrthwynebu'r cynllun cyn mynd i'r llys yn 2008.

Dywedodd y mudiad y bydd protest ddydd Mawrth yn nodi eu bod wedi codi £46,000 i dalu dyledion cyfreithiol y mudiad wedi iddyn nhw fethu sicrhau adolygiad barnwrol o'r cynllun.

"Fel grŵp, y mater ehangach yw ein bod wedi bod yn talu costau cyfreithiol dros y pedair blynedd diwethaf," meddai Mr Bailey.

"Rydym am gyfarfod y tu allan i'r ganolfan er mwyn diolch i bawb gan ein bod bellach wedi codi digon o arian i dalu'r costau i gyd.

"Mae hyn oherwydd haelioni pobl Port Talbot, ac rydym yn falch nad yw'r orsaf bŵer wedi cael ei hadeiladu eto, ac yn gobeithio na fydd hynny fyth yn digwydd."

Does dim dyddiad wedi cael ei bennu eto ar gyfer dechrau'r gwaith adeiladu.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol