Marwolaeth bachgen o ganlyniad i ddiffyg staff

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Roedd gan Luke nam ar y galon

Yn ôl adroddiad swyddogol, prinder staff oedd yn rhannol gyfrifol am farwolaeth bachgen o Gaerdydd wnaeth ddioddef trawiad ar y galon ar ôl cael llawdriniaeth mewn ysbyty.

Roedd Luke Jenkins, saith oed o Laneirwg, yn Ysbyty Plant ym Mryste ar gyfer llawdriniaeth i'w galon.

Dywed yr adroddiad iddo gael ei symud o'r uned ddwys 24 awr ar ôl y llawdriniaeth oherwydd y galw am wlâu.

Pan gafodd drawiad ar y ward, dywed yr adroddiad nad oedd y staff yn gwybod lle'r oedd yr offer adfywio yn cael ei gadw.

Dywed yr adroddiad fod y diffyg gwybodaeth wedi arwain at oedi, ond na fyddai hynny wedi gwneud gwahaniaeth i'r hyn ddigwyddodd.

Cafodd Luke ei eni gyda nam ar y galon ac roedd eisoes wedi cael dwy lawdriniaeth.

Gwaed

Ar ôl iddo gael ei drydedd lawdriniaeth cafodd ei drosglwyddo i'r uned ddwys ar Fawrth 31. Dywed yr adroddiad fod cleifion yn debygol o gael eu symud o'r uned ddwys oherwydd y galw am wlâu.

Yn ôl yr adroddiad byddai cyfnod hirach yn yr uned wedi bod o fudd i Luke.

Roedd staff ar y ward wedi methu ag ystyried yn llawn pam fod y bachgen yn colli gwaed ac yn cael poenau yn ei frest.

Fe wnaeth Luke ddisgyn i'r llawr ar Ebrill 6, bach iawn oedd curiad ei galon ac roedd yna gryn dipyn o hylif ar ei frest dde.

Cafodd drawiad ar ddydd Gwener y Groglith a derbyniodd lawdriniaeth. Doedd yna ddim curiad ar ei galon am 43 munud, tan iddo gael ei adfywio.

Yna cafodd lawdriniaeth i geisio canfod y broblem, ond bu farw'r diwrnod canlynol.

Dywed yr adroddiad fod asesiad risg blaenorol wedi nodi bod lefelau staffio yn yr uned ddwys yn isel ac yn anniogel.

Roedd rhieni Luke, Stephen Jenkins, 30 a'i wraig Faye, 27 wedi gofyn am iddo gael dychwelyd i'r uned ddwys, ond ni ddigwyddodd hynny.

Dywedodd Deborah Lee, prif weithredwr dros dro Ymddiriedolaeth GIG Ysbytai Bryste, eu bod yn cydymdeimlo'n ddwys gyda'r teulu.

Dywedodd eu bod wedi cynnal ymchwiliad trylwyr i'r digwyddiad, ac ychwanegodd fod pob ward yn cydymffurfio gyda chanllawiau'r Coleg Nyrsio Brenhinol, a'u bod yn arolygu nifer y cleifion a'u hanghenion yn ddyddiol.

Mae crwner Avon wedi agor a gohirio cwest i farwolaeth Luke.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol