Gorfodi rhyddhau chwaraewyr i'r Llewod?

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
disgrifiad o’r llun, Mae Warren Gatland wedi bod yn trafod rhyddhau chwaraewyr gyda chlybiau Ffrainc

Mae wedi dod i'r amlwg fod gan dîm y Llewod yr hawl i fynnu bod clybiau yn rhyddhau chwaraewyr ar ddechrau eu taith 2013 i Awstralia.

Roedd clwb Toulon yn Ffrainc wedi dweud na fydden nhw'n rhyddhau'r prop o Gymru, Gethin Jenkins, petai nhw'n cyrraedd rownd derfynol y 14 Ucha' yn Ffrainc ar Fehefin 1.

Ond mae rheolau'r Bwrdd Rygbi Rhyngwladol yn golygu y gallai'r hyfforddwr Warren Gatland fynnu fod y chwaraewyr ar gael i'r Llewod.

A gallai fynnu eu bod yn cael eu rhyddhau bum niwrnod cyn y gêm yn erbyn y Barbariaid yn Hong Kong ddechrau Mehefin.

Mae rheol 9.6b y bwrdd yn nodi: "Mae Taith y Llewod pob pedair blynedd yn ddigwyddiad dynodedig a bydd pob chwaraewr sy'n cael ei ddewis yn cael ei ryddhau.

"Bydd y cyfnod rhyddhau'n cychwyn fel arfer ar Fehefin 1 ac yn dod i ben fel arfer ar yr ail wythnos ym mis Gorffennaf yn y flwyddyn dan sylw."

Ac mae rheol 9.9 yn ychwanegu y dylai chwaraewyr "fod ar gael i hyfforddi o leia' bum niwrnod clir cyn dechrau'r gemau rhyngwladol, taith ryngwladol neu gystadleuaeth ryngwladol".

Rhybudd

Roedd hyfforddwr Cymru wedi mynd i Ffrainc ar Fedi 5, ddiwrnod ar ôl cael ei benodi i hyfforddi'r Llewod, i drafod gyda nifer o chwaraewyr a'u clybiau.

Roedd Gatland eisoes wedi rhybuddio chwaraewyr oedd wedi'u lleoli yn Ffrainc y byddai'u siawns o gael eu cynnwys yn y garfan yn lleihau os nad oeddynt ar gael ar gyfer dechrau'r daith.

Ond ar ôl cwrdd â Gatland, dywedodd pennaeth Toulon Bernard Laporte wrth bapur newydd L'Equipe: "Fe wnaethon ni drafod y posibilrwydd o ryddhau Gethin Jenkins.

"Fe ddywedon ni eto na fyddan ni'n ei ryddhau i'r Llewod ar Fai 27 os ydyn ni'n cyrraedd rownd derfynol yr 14 Ucha'. Roedd yn deall. Rwy'n credu ei fod yn gwybod hynny cyn do i'r cyfarfod."

Ychwanegodd Toulon fod gêm Cymru yn erbyn Awstralia ar Ragfyr 1 yn disgyn y tu allan i 'ffenestr' ddynodedig y Prawf ac na fyddai Jenkins ar gael ar gyfer honno chwaith.

Dywedodd llefarydd ar ran y Bwrdd Rygbi Rhyngwladol: "Mae'r Undebau dan sylw yn gyfarwydd â'r polisi yn ymwneud â rhyddhau chwaraewyr i'r Llewod fel sydd wedi'i amlinellu yn rheol rhif 9."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol