Angen ailystyried toriadau'r heddlu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae Ffederasiwn Heddlu'r Gogledd yn galw ar Lywodraeth San Steffan i ailasesu'r toriadau i gyllidebau'r heddlu.

Daw'r alwad wrth i arolwg newydd gan YouGov awgrymu bod saith allan o 10 o bobl yn credu bod y toriadau'n cael effaith negyddol ar wasanaethau rheng flaen.

Dywedodd Richard Eccles, ysgrifennydd Ffederasiwn Heddlu'r Gogledd: "Mae'r cyhoedd yn deall yr hyn 'da ni'n ddweud ac mae ganddyn nhw achos i bryderu."

Ond mae'r Swyddfa Gartre'n mynnu bod gwasanaethau rheng flaen wedi eu diogelu a bod yn rhaid i bob gwasanaeth wneud arbedion.

Meddai Mr Eccles: "Mae'r arolwg yma'n cadarnhau fod mwyafrif y cyhoedd yn cytuno gyda neges Ffederasiwn yr Heddlu ar hyd yr amser.

'Peryglu'r cyhoedd'

"Mae'r rheng flaen yn gweld yr effaith; mae'r cyhoedd yn deall yr hyn 'da ni'n ddweud ac mae ganddyn nhw achos i bryderu. Ond mae'r llywodraeth yn dal i wadu mai dyma'r sefyllfa.

"Rydym yn disgwyl ysgwyddo rhywfaint o'r toriadau angenrheidiol i wariant cyhoeddus, ond mae'r toriadau ychwanegol yn cael effaith ar ein gallu i ddarparu lefel y gwasanaeth mae'r cyhoedd yn ei ddisgwyl.

"Mae ein haelodau yn pryderu fod y toriadau yn peryglu'r cyhoedd a nawr rydym yn gwybod fod y rhan fwya' o bobl yn rhannu ein pryderon."

Fe wnaeth y Swyddfa Gartre' ymateb trwy wadu fod 'na effaith andwyol ar wasanaethau rheng flaen.

"Fel gwasanaeth sy'n gwario £14 biliwn y flwyddyn mae'n iawn i'r heddlu gyfrannu tuag at leihau'r diffyg cyllid hanesyddol," meddai llefarydd.

"Mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi wedi ei gwneud hi'n glir fod lluoedd yn gwneud arbedion tra bod plismona rheng flaen yn cael ei warchod yn gyffredinol.

"Mae torcyfraith ar i lawr, mae rhai sydd wedi diodde' torcyfraith yn fwy bodlon â'r gwasanaeth ac mae'r ymateb i alwadau brys yn cael ei gynnal."

Cafodd bron i 3,000 o bobl ar draws Cymru a Lloegr eu holi fel rhan o arolwg YouGov ar ran Ffederasiwn yr Heddlu.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol