Achub tri oedd yn sownd mewn mwd ger harbwr Y Rhyl

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Aed â'r tri i Orsaf Bad Achub Y Rhyl.

Mae oedolyn a dau o blant wedi eu hachub ar ôl mynd yn sownd yn y mwd ger wal harbwr Y Rhyl.

Gwirfoddolwyr Sefydliad y Bad Achub a Gwylwyr Glannau'n defnyddio cyfarpar arbennig, gan gynnwys sled, lwyddodd i achub y tri am 11:30am.

Roedd aelodau'r cyhoedd wedi mynd yn sownd yn y mwd wrth geisio eu helpu.

Aed â'r tri i Orsaf Bad Achub Y Rhyl.