£40m o hwb i stad Penrhys yn y Rhondda

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCafodd dwy ran o dair o dai ei chwalu yn y nawdegau cynnar

Mae cynlluniau i adfywio stad ar gost o £40m wedi cael eu cymeradwyo.

Y gobaith yw codi 100 o gartrefi preifat ar y stad a gafodd ei hagor yn 1968, a gwario £2m ar insiwleiddio allanol i 315 o fflatiau neu dai cymdeithas adeiladu.

Bydd y cartrefi newydd ar dir lle cafodd dwy ran o dair o dai ei chwalu yn y nawdegau cynnar.

Mae arweinydd cymunedol wedi dweud y bydd y cynllun yn golygu "cyfnod newydd".

£350,000

Bydd y tai presennol yn cael eu moderneiddio mewn partneriaeth ag EDF Energy.

Dywedodd y gymdeithas adeiladu, Cartrefi Rhondda Cynon Taf, y bydden nhw'n gwario £350,000 ar wella parciau a llecynnau.

"Mae'r newyddion yn ardderchog," meddai Kath Lewis, Ysgrifenyddes Pwyllgor Gweithredu Penrhys a thenant ar y stad ers 40 mlynedd.

"Rydyn ni am barhau'r ysbryd cymunedol ac mae'r cynllun yn allweddol."

Un o denantiaid y stad, Steven Trythall, gyflwynodd y cynllun gan ei fod yn arbenigwr yn y maes.

"Fe es i'r cyfarfod cymunedol cynta' a sgwrsio ag Ian Robinson o Independent Regeneration a chynigiodd e swydd.

"Mae wedi bod yn bleser pur gweithio ar y prosiect, uchafbwynt fy ngyrfa."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol