Gweithwyr sifil Cymru sy'n diodde' waetha', yn ôl ymchwil

  • Cyhoeddwyd
TUC
Disgrifiad o’r llun,
Dydd Sul yw diwrnod cynta' cynhadledd y Gyngres Undebau Llafur

Gweision Sifil Cymru sydd fwyaf ar eu colled yn holl wledydd Prydain oherwydd toriadau'r llywodraeth glymblaid.

Dyna mae ymchwil undeb y PCS yn ei ddweud ar drothwy cynhadledd y Gyngres Undebau Llafur.

Ar gyfartaledd mae incwm gweision sifil wedi gostwng £770 yn y chwe mis diwetha'.

Mwy o daliadau pensiwn a mwy o gostau byw yw'r prif resymau, yn ôl y rhai gafodd eu holi.

Eisoes mae'r llywodraeth wedi dweud nad yw cynlluniau pensiwn yn fforddiadwy am fod pobl yn byw'n hirach.

Yn y gynhadledd bydd aelodau'r undeb yn galw am weithredu diwydiannol dros gyflogau, pensiynau a swyddi wedi gorymdeithiau yn Llundain, Glasgow a Belffast ar Hydref 20.

Bydd cynadleddwyr yn trafod y Wladwriaeth Les, Gaza, ynni cynaliadwy, a sicrhau bod y banciau'n fwy atebol i'r cyhoedd.

88%

Mae'r ymchwil wedi awgrymu bod sefyllfa 88% yng ngwledydd Prydain yn waeth wedi cyllideb George Osborne.

Roedd 90% wedi cyfyngu ar wario a 92% wedi dweud eu bod o dan fwy o bwysau ers chwe mis oherwydd yr economi a swyddi.

Dywedodd Ysgrifennydd Cymreig yr undeb, Peter Harris: "Rhaid cofio bod Cymru'n fwy dibynnol ar y sector cyhoeddus ... mae mwy na 25% o weithwyr yn y sector.

"Felly mae effaith toriadau'r llywodraeth yn ddifrifol iawn.

"Bydd economi Cymru ar ei cholled oherwydd pŵer gwario llai ein haelodau a rhaid gwneud safiad er mwyn amddiffyn safonau byw."

Mae cynlluniau'r llywodraeth ar sail ymchwiliad annibynnol yr Arglwydd Hutton i gostau cynyddol pensiynau.

O 2015 ymlaen dylai'r rhan fwya' o staff presennol a staff newydd gael cynnig cynllun wedi ei seilio ar gyflog cyfartalog yn lle un wedi ei seilio ar gyflog terfynol.