'Llwyddiant' ysgolion academi

  • Cyhoeddwyd
Arglwydd Adonis
Disgrifiad o’r llun,
Arglwydd Adonis: Yr ysgolion 'yn anelu at safonau uwch'

Mae'r gweinidog gyflwynodd ysgolion academi yn Lloegr wedi dweud y gallen nhw fod yn effeithiol yng Nghymru.

Dywedodd yr Arglwydd Adonis wrth BBC Cymru fod ysgolion academi yn "anelu at safonau uwch" ond ei fod yn parchu penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â'u hystyried.

Yn Lloegr mae ysgolion cyfun yn gallu eithrio'u hunain o ofal cyngor lleol a gweithredu o dan ymddiriedolaeth annibynnol.

"Ysgolion cymunedol yw'r ysgolion academi," meddai'r Arglwydd Adonis. "Mae eu dalgylch yn debyg i un ysgol gyfun ac, yn fras, maen nhw'n dysgu'r un cwricwlwm.

"Ond maen nhw'n tueddu i fod yn fwy uchelgeisiol gan eu bod yn anelu at safonau uwch."

Yn poeni

Dywedodd Owen Hathaway o NUT Cymru nad oedd dadleuon yr arglwydd yn ei argyhoeddi.

Roedd rhai'n poeni, meddai, gan y gallai ysgolion academi benodi athrawon heb gymwysterau.

"Hefyd mae'r ysgolion hyn yn gweithio y tu allan i'r cwricwlwm, mae'r oriau wedi newid ac mae nifer y rhai sy'n cael eu diarddel o'r ysgol wedi codi.

"Mae nifer o bynciau trafod wedi codi, gan gynnwys beth sy'n cael ei ddysgu, pwy sy'n dysgu ac yn y blaen.

"Felly dwi ddim yn siwr a yw'r ysgolion hyn wedi bod yn llwyddiant yn Lloegr."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn ymroddedig i barhau system gyfun sy'n canolbwyntio ar y gymuned ac yn darparu ar gyfer anghenion pawb sy'n dysgu ..."