'Siom enfawr' i Nathan

  • Cyhoeddwyd
Nathan Stephens
Disgrifiad o’r llun,
Penderfynodd swyddogion nad oedd ei ddull taflu'n dilyn y rheolau.

Mae Nathan Stephens yn dorcolannus ar ôl dod yn 14ydd yn y gystadleuaeth waywffon nos Sadwrn yn y Gemau Paralympaidd.

Roedd disgwyl i'r Cymro 24 oed o Ben-y-bont ennill medal aur ond penderfynodd swyddogion nad oedd ei ddull taflu'n dilyn y rheolau.

"Ro'n i'n ceisio adeiladau momentwm," meddai, "ond pan gododd y faner goch y tro cynta' fe wnes i golli hyder.

"Yr ail dro fe wnes i brotestio wrth swyddog.

"Mae'n dorcalonnus ... roedd y disgwyliadau'n fawr o flaen torf o Brydain."

Yn 2011 torrodd record y byd yng nghystadleuaeth F57 gwaywffon.

'Targed'

Taflodd y waywffon 41.37 medr er mwyn ennill cystadleuaeth Athletau Agored Gwlad Tsiec.

Enillodd Bencampwriaeth IPC Athletau'r Byd yn Seland Newydd ym mis Ionawr 2011.

"Dwi wedi ca'l anafiadau a dyw'r paratoi ar gyfer y gemau hyn ddim wedi bod yn gant yn gant.

"Ond wy'n 24 oed ac mae'r gemau yn Rio'n darged. Gyda lwc, fydda i ddim yn ca'l anafiadau yn ystod y pedair blynedd nesa'."

'Arwyr'

Roedd yn bedwerydd yn y taflu gwaywffon yn ei gystadleuaeth Baralympaidd gyntaf yn Beijing yn 2008.

Yn y cyfamser, mae Prif Weinidog Cymru wedi dweud bod athletwyr Cymru yn "arwyr" wedi iddyn nhw ennill tair medal aur.

Bydd aelodau Cymru yn y timau Olympaidd a Pharalympaidd yn cael eu croesawu ar Fedi 14.

Dywedodd Carwyn Jones: "Mae Cymru wedi profi ei bod yn genedl gref ym myd campau'r anabl.

"Yn sicr, mae cyfraniad ein cystadleuwyr wedi bod yn hanfodol ... mae eu cryfder anhygoel a'u hymroddiad yn ysbrydoliaeth i ni i gyd."