Treisio: Dyn 22 oed yn y llys

Cyhoeddwyd

Mae dyn 22 oed wedi bod gerbron Llys Ynadon Caerdydd ar gyhuddiad o ymosodiad rhywiol a threisio.

Bydd Garan Ahmad gerbron Llys y Goron Caerdydd ar Fedi 17.

Mae'r cyhuddiadau'n ymwneud â throseddau honedig yng Nglandŵr, Abertawe, ar Ionawr 1 a Threbiwt, Caerdydd, ar Ebrill 22.

Cafodd ei arestio yn Llundain.