Wyth cyhuddiad o dreisio

Cyhoeddwyd

Roedd dyn 33 oed gerbron llys arbennig yn Llandudno ddydd Sadwrn ar wyth cyhuddiad o dreisio.

Clywodd y llys fod y troseddau honedig yn 2011 ym Mhrestatyn, Rhuthun a Chaergybi.

Bydd Don Paul Knowles o Borthyn, Rhuthun, gerbron Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Gwener.

Nid oedd cais am fechnïaeth.