'Diffyg buddsoddi yw'r broblem'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Mr Jones y dylai sgileffeithiau adfer economaidd fod drwy Gymru i gyd.

Mae Prif Weinidog Cymru wedi dweud mai diffyg buddsoddi nid diffyg syniadau oedd y broblem yn wynebu cwmnïoedd yng Nghymru.

Dywedodd Carwyn Jones wrth BBC Cymru ei bod yn hanfodol fod y llywodraeth yn helpu'r economi ond nad oedd y banciau'n fodlon benthyg arian.

Roedd buddsoddwyr tramor yn mynegi diddordeb, meddai, ond, yn wahanol i'r sefyllfa yn yr Almaen a'r Unol Daleithiau, nid oedd "cyfran fawr" o gyfalaf ar gael.

"Mae busnesau'n dweud: 'Does dim cyfalaf ar gael er mwyn ehangu ... dyw'r banciau ddim yn benthyca' ac mae hon yn broblem ar raddfa eang," medd Mr Jones wrth y cyflwynydd Stephen Evans ar raglen Is Wales Working? nos Sul.

Ar y rhaglen mae Henry Engelhardt, Prif Weithredwr Admiral, yn dweud bod "mân fiwrocratiaeth" yng Nghymru'n effeithio ar fusnesau bach.

Dywedodd Mr Jones y dylai sgileffeithiau adfer economaidd fod drwy Gymru i gyd.

'Problemau o hyd'

"Mae 'na rannau ble mae problemau o hyd ac wedi bod ers yr wythdegau.

"Yn sicr, mae'n her fawr ond dwi'n credu ein bod ni'n ennill tir. Y nod yn ystod y 10 mlynedd nesa' yw sicrhau bod ffyniant yn lledu.

"Mae Caerdydd wedi llwyddo ac ers 10 mlynedd mae buddsoddi wedi bod yn Abertawe ond mae'r hen gymoedd glofaol yn fwy o her ac mae daearyddiaeth yn golygu ei bod hi'n fwy anodd i ni ddenu buddsoddwyr."

Cyfaddefodd fod agweddau pobl wedi rhwystro pobl ifanc rhag mentro i fyd busnes.

"Ers 10 mlynedd maen nhw wedi newid.

"Dydyn ni ddim wedi bod yn brin o entrepreneuriaid - rydyn ni wedi bod yn brin o hyder fel bod yr entrepreneuriaid yn troi eu syniadau'n fusnesau llwyddiannus sy'n cyflogi pobol."

Is Wales Working?, BBC Un Cymru, nos Sul, 10:25pm

Straeon perthnasol