Colli eiddo: Heddlu'n gwneud arbedion

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llun, Bydd cofnod cyfrifiadurol o eitemau gafodd eu colli i'w weld ymhob gorsaf heddlu yn yr ardal

Mae Heddlu De Cymru yn newid y modd y maen nhw'n delio gydag eiddo sydd wedi ei golli.

Bydd y llu yn rhoi'r gorau i gofnodi adroddiadau o eiddo ar goll gan aelodau o'r cyhoedd mewn ymgais i gwtogi gwaith papur ac amser staff.

Yn hytrach, bydd cofnod o bob eitem yn cael ei osod ar gronfa ddata fydd yn gallu cael ei weld yn holl orsafoedd heddlu'r ardal.

Mae'r heddlu hefyd yn annog pobl i gysylltu ag asiantaethau eraill cyn troi at yr heddlu os fyddan nhw'n colli rhywbeth fel ffôn symudol neu basport, er enghraifft.

'Arbed amser'

Cyn dydd Llun, byddai person oedd yn mynd at yr heddlu ar ôl colli eiddo yn gorfod llenwi nifer o ffurflenni, ond bydd y newid yn rhoi stop ar hynny.

Bydd pobl sy'n colli ffôn symudol neu basport yn cael eu hannog i fynd at y cwmni ffonau symudol neu'r asiantaeth basport cyn mynd i'w gorsaf heddlu leol.

Hefyd os yw pobl yn dod o hyd i eitem, maen nhw'n cael eu hannog i geisio dychwelyd yr eitem i'r perchennog drwy chwilio am gyfeiriad y person.

Ond dywed yr heddlu hefyd os na fydd eitem yn dod i'r fei drwy'r dulliau yna, fe fydd y cyhoedd yn medru gofyn i blismon chwilio ar gronfa ddata canolog er mwyn gweld cofnod o'r holl eitemau ddaeth i ddwylo'r heddlu.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Julian Kirby mai'r bwriad oedd arbed amser i bobl sy'n colli eiddo.

Daeth y newid yn dilyn adolygiad o'r gwasanaeth colli eiddo, a dywedodd: "Bydd y gwasanaeth newydd yn arbed amser i bobl sy'n colli eitemau, ac yn gymorth i fwy o eitemau gael eu dychwelyd i'w perchnogion."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol