Cynllun amlosgfa gyntaf i Sir y Fflint

  • Cyhoeddwyd
Amlosgfa
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Edward Davies bod llawer mwy o bobl yn dewis amlosgfa yn hytrach na chladdu y dyddiau hyn

Mae trefnwr angladdau wrthi'n creu cynlluniau i godi amlosgfa yn Sir y Fflint.

Mae Edward Davies, o gwmni J.E.Davies a'i Fab, wedi prynu tir yn Llaneurgain ger Yr Wyddgrug, ac mae'n gobeithio cyflwyno cais i bwyllgor cynllunio'r sir yn fuan.

Daeth croeso i'r newyddion gan un rheithor sy'n dweud bod teuluoedd sy'n galaru yn wynebu amser anodd gan nad oes amlosgfa yn lleol.

Mae un o'r adnoddau agosaf yng Nghaer yn codi £148 yn ychwanegol ar gyfer gwasanaethau i bobl o'r tu allan i'r ardal.

Mae teuluoedd yn Sir y Fflint hefyd yn defnyddio amlosgfeydd yn Wrecsam a Bae Colwyn.

'Cyfnod anodd'

Dywedodd y Parchedig Brian Harvey, Rheithor y Fflint, y bydd pobl leol yn croesawu'r datblygiad.

"Fe fyddai'n gymorth yn sicr," meddai. "Mae unrhyw beth sy'n ysgafnhau'r pwysau mewn cyfnod anodd i'w groesawu."

Y llynedd bu'r Aelod Seneddol dros Alun a Glannau Dyfrdwy, Mark Tami, yn arwain galwadau i godi amlosgfa yn y sir, a dywedodd:

"Mae'r gwahaniaeth pris i ddefnyddio amlosgfa y tu allan i Sir y Fflint i'r hyn y byddai o fewn y sir yn sylweddol."

Yn ôl gwefan Cyngor Caer a Gorllewin Caer, mae gwasanaeth amlosgfa yno yn costio £467 i drigolion yr ardal, ond £615 i bobl o'r tu allan.

Cais ffurfiol

Dywedodd Edward Davies ei fod yn amcangyfrif bod nifer yr amlosgiadau yn lleol wedi cynyddu. 30 mlynedd yn ôl roedd tua 25% o'r meirw yn cael eu hamlosgi, ond dywed Mr Davies bod y ffigwr bellach tua 75%.

Dywedodd ei fod wedi bod yn chwilio am safle addas o fewn y sir ers blynyddoedd cyn llwyddo i brynu safle 22 erw yn Llaneurgain.

Ei obaith yw y bydd amlosgfa newydd yno yn medru delio gyda hyd at 1,500 o wasanaethau amlosgi bob blwyddyn.

Ychwanegodd bod modd trefnu mynediad i'r safle i osgordd yr angladd fynd heibio i dai pobl.

Dywedodd Mr Davies, sydd hefyd yn ffermio yn Licswm gerllaw y bydd yn defnyddio peth o'r tir ar gyfer ffermio.

Mae disgwyl iddo gyflwyno ceisiadau ffurfiol i Gyngor Sir y Fflint yn ddiweddarach eleni.