Bywyd newydd i hen felin ym Mharc Gwledig Loggerheads

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, vertigogen
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r felin wedi bod yn segur ers y 1930au

Mae hen felin flawd ym Mharc Gwledig Loggerheads, Sir Ddinbych, yn cael ei hadfer.

Bydd dau glogfaen 20 tunnell yr un, a roddwyd gan Chwarel Cefn Mawr, yn hanfodol bwysig wrth alluogi i'r hen felin flawd weithio eto.

Cwblhawyd y gwaith o adfer yr hen felin yn yr 1990au ar ôl bod yn segur ers yr 1930au.

Ond roedd cored o'r Afon Alun a'r sianelau sy'n cyfeirio'r dŵr at olwyn ddŵr y felin mewn cyflwr gwael.

Aeth sawl blwyddyn heibio ers i'r olwyn ddŵr droi'n iawn oherwydd diffyg dŵr.

Technegau traddodiadol

Yn awr bydd y cerrig anferth yn cael eu defnyddio i adfer cored Pentre a chyfeirio digon o ddŵr i sicrhau bod yr olwyn ddŵr yn troi.

Defnyddiwyd technegau traddodiadol i adfer y gored, er mwyn lleihau effeithiau amgylcheddol y gwaith.

Mae clogfeini mawr wedi eu gosod a'u cloi gyda'i gilydd er mwyn ailgreu'r gored.

Y gobaith yw y bydd y gwaith yn arwain at wella bioamrywiaeth yr ardal.

Roedd llygod y dŵr - y mamaliaid mwyaf prin ym Mhrydain - yn arfer defnyddio sianelau'r hen felin ond ni chawsant eu gweld ers i'r cyrsiau dŵr sychu.

Dywedodd David Shiel, Uwch Swyddog Cefn Gwlad yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy:

"Rydyn ni'n gobeithio y bydd y prosiect hwn yn sicrhau bod yr olwyn ddŵr yn troi eto am y tro cyntaf mewn degawdau, ac y gwelwn ni lygod y dŵr a rhywogaethau eraill yn dychwelyd i bwll y felin hefyd.

"Mae adfer y gored wedi bod yn gam allweddol yn y broses hon."

Trefnwyd y gwaith gan Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol