Athrawon o blaid streicio

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Adran Addysg: 'Byddai streic yn amharu ar addysg y plant ...'

Mae athrawon wedi pleidleisio o blaid streicio oherwydd "erydu cyflogau ac amodau gwaith".

Dywedodd undeb yr NUT fod 82.5% o blaid streicio ond bod 27% wedi pleidleisio.

Roedd dros 91%, meddai, o blaid gweithredu diwydiannol nad oedd yn cynnwys streicio.

Mae undeb yr NASUWT eisoes wedi pleidleisio o blaid gweithredu diwydiannol.

Dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol yr NUT, Christine Blower, nad oedd dewis ond "amddiffyn lles" aelodau.

'Yn annerbyniol'

"Mae'n annerbyniol fod y llywodraeth yn tanseilio athrawon oherwydd beirnadu dyddiol ac erydu amodau gwiath a chyflog ac mae hyn wedi ymosodiadau ar eu pensiwn.

"Rhaid i'r agwedd negyddol hon ddod i ben.

"Mae'r craffu parhaol yn fwy na'r hyn sy'n digwydd mewn swyddi eraill ac mae'r drefn atebolrwydd wedi ei seilio ar gyn lleied o ymddiriedolaeth."

Dywedodd llefarydd ar ran yr Adran Addysg: "Rydym yn siomedig fod lleiafrif bach yn undeb yr NUT wedi pleidleisio yn y fath fodd.

"Byddai gweithredu diwydiannol yn amharu ar addysg plant, yn achosi anghyfleustra i rieni ac yn efffeithio'n negyddol ar enw da'r swydd yng ngolwg y cyhoedd."

Straeon perthnasol