Anafu pump mewn damwain ffordd

Cyhoeddwyd

Cafodd pump eu hanafu mewn damwain ar draffordd yr M4 ddydd Gwener.

Roedd y ddamwain rhwng pum cerbyd ar y lonydd gorllewinol rhwng Cyffordd 38 (Margam) a Chyffordd 41 (Baglan) tua 11:40am.

Aed â'r pump i Ysbyty Treforys, Abertawe, ac ailagorodd y lonydd am 1.25pm.