Bachgen yn cael 700 o bwythau ar ôl damwain mewn cwch

  • Cyhoeddwyd
Cian Wyn Williams (Llun gan y Daily Post)Ffynhonnell y llun, daily post
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Cian Wyn Williams fod y propelor yn ei sugno o dan y dŵr

Cafodd bachgen 13 oed bron i 700 o bwythau yn ei goes wedi iddo gael ei ddal mewn propelor cwch.

Mae Cian Wyn Williams o Borthmadog wedi bod yn siarad am y ddamwain ddigwyddodd wrth iddo geisio dringo yn ôl i mewn i'r cwch o'r môr.

Roedd parafeddygon yn y fan a'r lle yn credu y byddai'n colli ei goes ac roedd llawfeddygon yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor yn paratoi i dorri ei goes i ffwrdd.

Ond mae Cian bellach yn dysgu cerdded eto wedi llawdriniaeth am bedair awr.

Gwahoddiad

Roedd Cian gyda'i frawd Marcus a thri chyfaill yn harbwr Porthmadog pan gafodd y criw wahoddiad i fynd ar y cwch gan ei berchennog.

Aeth y criw i Bwllheli i brynu tanwydd, ac ar y ffordd yn ôl fe arhoson nhw yn Borth y Gest er mwyn i'r bechgyn gael nofio.

Roedd Cian eisoes wedi neidio oddi ar y cwch a dringo'r ysgol oedd wrth ymyl yr injan yn y cefn, ac roedd y perchennog wedi diffodd yr injan y tro hwnnw.

Pan neidiodd i'r môr am eildro a chyrraedd yr ysgol, fe dynnwyd sylw'r perchennog gan alwad ar ei ffôn symudol.

Dywedodd Cian wrth BBC Cymru: "Roedd yn siarad ar y ffôn a heb sylweddoli ei fod yn bacio'n ôl ar fy nghoes.

"Roedd y propelor yn fy sugno o dan y dŵr, ond fe ddiffoddodd yr injan cyn i mi gael fy sugno i lawr yn llwyr.

"Roedd yn sioc yn fwy na dim. Doeddwn i ddim yn siŵr os oedd hyn yn digwydd go iawn.

"Tynnodd fy mrawd fi o'r dŵr a rhoi lliain am fy nghoes er mwyn atal y gwaed."

Rygbi

Cludwyd Cian i'r ysbyty mewn hofrennydd ac mae'n cofio un o'r tîm yn dweud wrth yr ysbyty i "baratoi i dorri aelod o'r corff".

Bu'n rhaid i lawfeddygon ddefnyddio 600 o bwythau i ailgysylltu cyhyrau a gewynnau yn ei goes, ac 85 pwyth arall i gau'r croen o'i forddwyd i'w ffêr.

Fe fydd yn rhaid i Cian gael llawdriniaeth arall cyn bo hir i ailgysylltu gewyn fel y bydd ganddo fwy o symudiad yn ei droed.

Cyn y ddamwain, roedd Cian yn hoff o chwarae rygbi yn Ysgol Eifionydd.

"Mae hyn wedi rhoi stop ar hynny am ychydig, ond nid yw popeth ar ben. Rwy'n credu y byddaf yn ôl yn chwarae."

Dywedodd ei fam Sharron: "Os bydd popeth yn iawn fe ddylai Cian gerdded eto.

"Y sefyllfa waethaf yw y bydd yn gloff, ond dyw hynny'n ddim o'i gymharu â'r hyn allai fod wedi digwydd.

"Mae taith hir o'i flaen, ond mae'n siŵr o gyrraedd pen y daith."