Pris tir ffermio wedi dyblu ers 2006 ac yn dal i godi

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae diffyg tir ar y farchnad agored wedi golygu prisiau uwch

Mae pris tir amaethyddol masnachol yng Nghymru yn parhau i gynyddu, medd arolwg.

Yn ôl ffigyrau diweddaraf Sefydliad Brenhinol Syrfewyr Siartredig (RICS) y pris ar gyfartaledd am bob erw o dir yw £6,594 yn hanner cyntaf eleni.

Mae hynny bron ddwbl y pris yn hanner cyntaf 2006, a does dim digon o dir ar y farchnad i ateb y galw.

Y gwahaniaeth rhwng y galw a faint o dir sydd ar gael yw'r prif reswm am y cynnydd yn y pris, yn ôl y syrfewyr.

'Sylw aruthrol'

Dywedodd llefarydd cefn gwlad yr RICS yng Nghymru, Daniel Rees: "Rydym wedi sylwi bod y cyflenwad o dir amaethyddol da a ffermydd masnachol wedi crebachu yn ystod 2012.

"Mae'r ffermydd sydd wedi dod ar y farchnad wedi cael sylw aruthrol - yn bennaf gan ffermwyr masnachol eraill, ond weithiau gan fuddsoddwyr sy'n gweld tir fel ffordd dda i fuddsoddi eu harian.

"Yn amlwg mae hyn yn newyddion da i werthwyr, yn enwedig gan fod gwerth y tir gorau yn cynyddu, ac mae disgwyl i hynny barhau am beth amser."

'Torri costau'

Mae prinder tir ar y farchnad wedi golygu llawer llai o drosglwyddiadau tir yn ystod 2012. Dros chwe mis cynta'r flwyddyn, dim ond 115 o bryniannau ddigwyddodd o'i gymharu â 298 yn ail hanner 2011.

Dywed rhai syrfewyr bod ansicrwydd am ddiwygio taliadau o Ewrop yn rhannol gyfrifol am hynny, ond mae elfen arall yn ôl Irving Parry o gwmni arwerthwyr Brightwells yn Llanfair-ym-Muallt.

"Mae ffermwyr anifeiliaid yn ceisio torri eu costau drwy gadw tir er mwyn tyfu eu bwyd eu hunain i'w hanifeiliaid," meddai.

"Ar draws Cymru, nid yw diddymu taliad Tir Mynydd wedi cael effaith eto ar gyllid ffermydd, ond fe fydd hyn yn sicr o gwtogi incwm amaethyddol dros y flwyddyn nesaf."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol