Cau ffyrdd er mwyn chwarae plant

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Bydd rhai strydoedd ar gau i draffig am ychydig oriau unwaith yr wythnos

Bydd cynllun fydd yn caniatáu i blant chwarae'n ddiogel ar strydoedd Abertawe yn cael ei dreialu.

Fe fydd tair neu bedair o strydoedd yn cael eu cau i geir am ychydig oriau bob wythnos yn ystod cyfnod prawf cynllun Strydoedd Chwarae.

Caiff y strydoedd eu dewis o blith y rhai fu'n cynnal parti Jiwbilî neu barti Priodas Frenhinol arnyn nhw.

Os fydd y cynllun prawf yn llwyddiant, gallai Cyngor Abertawe ymestyn y cynllun i rannau eraill o'r ddinas.

'Ymdeimlad o gymuned'

Dywedodd y Cynghorydd Mitch Theaker, aelod o gabinet y cyngor gyda chyfrifoldeb am blant a phobl ifanc, mai pwrpas Strydoedd Chwarae oedd creu ardal chwarae ddiogel i blant mewn dinas brysur.

Disgrifiad o’r llun, Mae cynllun tebyg eisoes yn gweithredu ym Mryste, ac mae hwnnw wedi bod yn llwyddiant

"Rydym am greu ardaloedd lle gall plant a phobl ifanc chwarae'n ddiogel heb beryglon traffig, gan roi tawelach meddwl i rieni, a chreu ymdeimlad o gymuned gyda lwc.

"Yn y dechrau bydd tair neu bedair o strydoedd sydd wedi cynnal partïon Jiwbilî ac ati yn cael eu defnyddio ar gyfer y cynllun prawf.

"Fe fydd y ffyrdd ar gau am ychydig oriau bob wythnos er mwyn caniatáu i blant gael cyfle i chwarae yno."

Cyllid

Eisoes mae tua £5,000 o gyllid wedi cael ei sicrhau ar gyfer y cynllun peilot.

Fe fydd y cynllun ar raddfa fach, ac yn cael ei gyflwyno i gymunedau yn Abertawe ar gyfnodau distawach y dydd a'r wythnos.

Y nod yw y bydd yr awdurdod lleol yn cefnogi'r cynllun yn y dyddiau cynnar ac yn cynnig unrhyw hyfforddiant sydd angen, cyn i gymunedau lleol ddechrau rhedeg y cynllun eu hunain.

Mae cynllun tebyg yn gweithredu ym Mryste, ac mae hwnnw wedi bod yn llwyddiant.

Mae disgwyl i gyngor llawn Abertawe gymeradwyo'r cynllun yn ystod yr wythnosau nesaf, ac mae ymgynghoriad ynglŷn â pha strydoedd fydd yn cynnal y cynllun eisoes wedi dechrau.

"Bydd trigolion ar draws y ddinas yn medru argymell lle y byddwn nhw am weld y cynllun yn cael ei weithredu os fydd y cynllun prawf yn llwyddiannus," ychwanegodd Mr Theaker.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol