TGAU: Carcharu Dean Bowditch am bedwar mis

Cyhoeddwyd

Mae tad ymosododd ar ei gymdogion ar ôl i gerddoriaeth rwystro ei fab rhag adolygu am ei arholiadau TGAU wedi cael ei garcharu am bedwar mis.

Plediodd Dean Bowditch, 34 oed o Hirwaun ger Aberdâr, yn euog i dri chyhuddiad o ymosod cyffredin.

Clywodd Llys y Goron Merthyr Tudful ei fod wedi colli ei dymer gyda'r tri dyn oedd yn defnyddio byrddau tro.

Dywedodd yr erlynydd, Tony Trigg: "Tarodd y clustffonau oddi ar glustiau un o'r dynion.

"Yna fe darodd dyn arall ar draws ei wyneb cyn mynd i'r gegin i ôl cyllell chwe modfedd.

"Daliodd y trydydd dyn yn erbyn y wal a bygwth torri ei wddf.

"Roedd yn gweiddi y byddai'n eu lladd nhw i gyd."

'Gwers werthfawr'

Wrth adael, fe hyrddiodd Bowditch y gyllell i mewn i focs cardfwrdd, gan ddweud: "Rydych wedi clywed y cyfarth - byddwch yn teimlo'r cnoi heno."

Dywedodd Steven Donoghue, wrth amddiffyn: "Mae wedi dysgu gwers werthfawr wrth geisio gweinyddu ei ffurf e o gyfiawnder."

Dywedodd y Barnwr Richard Twomlow fod y troseddau mor ddifrifol fel bod angen dedfryd o garchar ar unwaith.