Stephen Crabb yn Weinidog yn Swyddfa Cymru

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Stephen Crabb wedi bod yn AS Preseli Penfro ers 2005

Daeth cadarnhad mai AS Preseli Penfro fydd y gweinidog newydd yn Swyddfa Cymru.

Wedi i David Jones gael ei benodi yn Ysgrifennydd Cymru mae Stephen Crabb yn ei olynu fel gweinidog.

Cafodd ei ethol yn AS am y tro cyntaf yn 2005 ac roedd wedi sefyll yn yr un etholaeth yn 2001.

Yn Inverness cafodd ei eni ac wedi i'w deulu symud i Sir Benfro fe gafodd Mr Crabb ei addysg yn Ysgol Uwchradd Tasker Milward.

Astudiodd wleidyddiaeth ac economeg ym Mhrifysgol Bryste.

'Hynod alluog'

Roedd yn chwip i'r llywodraeth ac mae wedi bod yn aelod sawl pwyllgor, gan gynnwys y Pwyllgor Materion Cymreig.

Wrth ei longyfarch, dywedodd Arweinydd Ceidwadwyr y Cynulliad, Andrew R T Davies, ei fod yn AS "hynod alluog".

"Dwi'n gwybod ei fod wedi perfformio'n dda yn ei rôl fel chwip i'r llywodraeth ac mae'r cyhoeddiad yma yn gam naturiol ymlaen.

"Gyda phenodi David Jones ddoe yn Ysgrifennydd Cymru, mae Swyddfa Cymru yn lle gwych ar gyfer parhau'r gwaith caled sy' wedi bod ers blynyddoedd.

"Dwi'n edrych ymlaen at gyfarfod David a Stephen yr wythnos yma a pharhau'r cydweithio agos."

disgrifiad o’r llunBu'r Farwnes Randerson yn AC

'Yn fraint'

Mae'r Farwnes Jenny Randerson wedi ei phenodi'n Is-Ysgrifennydd Seneddol yn Swyddfa Cymru.

"Mae'n fraint ac yn anrhydedd cael cynrychioli Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn y Llywodraeth Glymblaid.

"Fel cyn-Aelod Cynulliad, Gweinidog yn Llywodraeth Cymru a datganolwraig, dwi'n edrych ymlaen at ddatblygu'r berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a Swyddfa Cymru a sicrhau bod y gwaith yr ydym i gyd yn ei wneud i wella bywyd pobl Cymru'n parhau."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol