Carcharu mam am chwe mis

Cyhoeddwyd

Mae mam yn ei thridegau wedi ei charcharu am chwe mis wedi iddi ymosod ar ei merch saith oed am ei bod wedi gollwng farnais ewinedd.

Clywodd llys yn Llandudno nad oedd y ferch yn gallu anadlu a'i bod wedi erfyn ar ei mam i roi'r gorau iddi wedi iddi gydio yn ei gwddf yn eu cartre' ym Mae Colwyn.

Cafodd y ferch ei tharo yn ei llygad.

Roedd y fam, nad oes modd ei henwi am resymau cyfreithiol, yn teimlo'n isel wedi'r enedigaeth a phlediodd yn euog i gyhuddiad o wir niwed corfforol.

Perswadiodd hi'r ferch i ddweud celwydd am yr hyn ddigwyddodd ac roedd y ferch yn gorfod defnyddio colur er mwyn ceisio cuddio ei chleisiau.

Fe ymchwiliodd gwasanaethau cymdeithasol ymhellach wedi i elusen blant NSPCC godi pryderon.