Jones: 'Economi yw'r flaenoriaeth'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
David Jones was a Wales Office junior minister before his promotion to the top job

Dywedodd Ysgrifennydd newydd Cymru mai hybu'r economi fyddai ei flaenoriaeth.

Mae David Jones wedi dweud y bydd yn anelu at fwy o gydweithredu rhwng San Steffan a Llywodraeth Cymru gan fod y berthynas yn hanfodol i sicrhau twf economaidd.

Mewn cyfweliad gyda BBC Cymru dywedodd hefyd ei fod wedi cael "croeso positif iawn" gan Brif Weinidog Cymru Carwyn Jones.

"Yr economi yw fy mlaenoriaeth," meddai ar raglen Good Morning Wales.

Ychwanegodd fod swydd Ysgrifennydd Cymru yn "hanfodol bwysig" a bod pobl Cymru yn "haeddu cael cynrychiolaeth dda ar fwrdd y cabinet".

Perthynas dda

Roedd ei benodiad yn gychwyn newydd i'r berthynas rhwng llywodraethau Cymru a'r DU, meddai.

"Rwy'n credu ei bod yn hanfodol bod y ddwy weinyddiaeth yn gweithio'n agos gyda'i gilydd.

"Byddai pobl Cymru am i'r ddwy lywodraeth weithio gyda'i gilydd i geisio gwella economi Cymru."

Dywedodd hefyd fod ganddo berthynas dda gydag arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, Andrew R T Davies.

Ond roedd yn llai parod i sôn am ei farn am ddatganoli yn y gorffennol.

"Mae'r setliad datganoli, wrth gwrs, wedi bod. Yr hyn sydd gennym nawr yw Comisiwn Silk sy'n ystyried newidiadau i'r setliad yna."

Nid oedd Mr Jones am wneud sylw am ganlyniadau posib y comisiwn.

"Y cyfan y medraf ei ddweud yw bod aelodau'r Comisiwn yn uchel iawn eu parch ac rwy'n siŵr y bydd yr argymhellion yn gall ac yn fuddiol nid yn unig i bobl Cymru ond i'r DU."

Dywedodd hefyd y byddai'n "rhoi ystyriaeth" i'r Papur Gwyrdd am ddull ethol Aelodau Cynulliad.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol