Cynllun iaith i garchardai

Cyhoeddwyd

Mae'r cyfnod ymgynghorol ar gynllun iaith Gymraeg y Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi dechrau ddydd Mercher.

Daeth y diffyg darpariaeth i siaradwyr Cymraeg yn y sustem gyfiawnder i'r amlwg yn ddiweddar yn achos Jamie Bevan.

Cafodd Mr Bevan ei garcharu am beidio talu dirwy, ond dywedodd nad oedd wedi derbyn unrhyw gyfathrebu yn yr iaith Gymraeg yn ystod yr achos.

Cafodd ei rhyddhau o garchar yr wythnos ddiwethaf, ac mae Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, wedi cytuno i gwrdd ag ef i drafod ei bryderon am y ddarpariaeth iaith Gymraeg a'i brofiadau yng Ngharchar Caerdydd.

Dywed dogfen ymgynghori'r Weinyddiaeth Gyfiawnder: "Rydym yn gofyn eich barn am ein cynllun iaith drafft ar gyfer y Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr.

"Rydym yn cydnabod pwysigrwydd yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymreig wrth ddarparu ein gwasanaethau yn effeithiol i bobl Cymru.

"Mae'r cynllun yn amlinellu sut y byddwn yn sicrhau bod y cyhoedd yng Nghymru a charcharorion Cymraeg eu hiaith yn cael mynediad i'r gwasanaethau priodol yn Gymraeg.

"Rydym wedi ymroi i gyflawni ein dyletswyddau o dan y Ddeddf Iaith Gymraeg (1993) a'r Mesur Iaith Gymraeg (2011), a dyna sy'n arwain y cynllun iaith newydd."

Disgrifiad,
Nia Thomas yn holi Hywel Williams AS ar y Post Cyntaf.

Dim carchar

Ychwanegodd y Weinyddiaeth mai un broblem iddyn nhw yw'r ffaith bod nifer o garcharorion o Gymru yn treulio'u dedfryd mewn carchardai yn Lloegr.

Dywed y ddogfen hefyd y byddai ymdrech i ddarparu gwasanaethau Cymraeg i gydymffurfio â Deddf Iaith 1993 "pan mae'n ymarferol i wneud hynny".

Mae hyn yn arbennig o berthnasol i garcharorion o ogledd Cymru, gan nad oes carchar yn y rhanbarth.

"Dyna yw'r broblem sylfaenol," meddai Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Gaernarfon, Hywel Williams.

"Does dim carchar i ferched nac i bobl ifanc yng Nghymru o gwbl, a dim carchar i ddynion yn y gogledd, ac fe fyddaf yn parhau i ymgyrchu i adfer y sefyllfa yna.

"Yn y cyfamser, rydym yn gobeithio y bydd y ddogfen yma yn arwain at gynnydd buan mewn gwasanaethau i garcharorion o Gymru."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol