Canser: Cymorth dros y ffôn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Tenovus
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y nyrsys, gan gynnwys Diane Harding, yn ceisio ffonio hyd at 50 o gleifion bob wythnos dros y chwe mis nesaf

Bydd cleifion canser yng Nghymru yn cael cynnig cymorth dros y ffôn am saith diwrnod yr wythnos i drafod eu pryderon gyda nyrs.

Bydd y gwasanaeth newydd yn cynnig cyfle i gleifion sydd newydd gael diagnosis i siarad gyda nyrs drwy gydol eu triniaeth, ac fe fydd cleifion eraill yn medru galw pan eu bod angen.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths, y byddai'r llinell yn gymorth i'r nifer cynyddol o bobl yng Nghymru sydd â chanser.

Gall cleifion gofrestru ar gyfer y gwasanaeth naill ai drwy siarad gyda'u meddygon neu nyrsys, neu drwy ffonio'r elusen Tenovus.

Yn ôl yr elusen, mae pobl yn aml yn poeni am bethau yr oedden nhw'n ystyried yn rhy ddibwys neu wirion i holi meddyg.

Profiad

Dywedodd Liz Rawlins o Tenovus: "Mae gan Tenovus, ac elusennau canser eraill, linellau cymorth yn barod, ond dyma'r tro cyntaf i ni gael gwasanaeth lle mae nyrs yn ffonio'r claf."

Daeth cyllid o £189,560 ar gyfer y cynllun gan Ymddiriedolaeth Nyrsio Burdett yn dilyn cynllun peilot llwyddiannus.

Mae un o'r nyrsys, Diane Harding, yn teimlo'n angerddol dros y gwasanaeth gan ei bod hi wedi diodde' o ganser y fron chwe mlynedd yn ôl, ac yn gwybod beth yw profiad y cleifion.

"Er fy mod yn nabod y llawfeddyg ac wedi cael gofal ar y ward lle'r oeddwn yn gweithio, doedd y profiad yn ddim llai brawychus," meddai.

"Roedd gen i gwestiynnau fel 'Ydw i'n medru cael diod?' - mi fedrwch chi, ond mae'n gadael blas rhyfedd yn eich ceg.

"Yr unig gwestiwn gwirion yw'r un nad ydych yn ei ofyn oherwydd nad ydych am roi braw i'ch teulu neu eich plant."

Ychwanegodd y gweinidog, Ms Griffiths: "Mae cael diagnosis o ganser yn ddigwyddiad mawr ym mywydau nifer cynyddol o bobl yng Nghymru, ac yn gallu dod â llawer o bryderon - mae Tenovus nawr yn medru ateb y rhain."

Mae'r gwasanaeth yn rhad ac am ddim i gleifion sy'n ffonio Tenovus ar 0808 808 1010 rhwng 8am ac 8pm saith diwrnod yr wythnos.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol