Y nawfed diwrnod: Manylion y Cymry yn y Gemau Paralympaidd

Cyhoeddwyd

Nifer o Gymry yn cystadlu mewn amryw o gampau ar nawfed niwrnod y Gemau Paralympaidd yn Llundain.

Mae BBC Cymru yn dod â'r newyddion diweddara i chi o'r campau.

ATHLETAU

Mae Josie Pearson wedi ennill medal aur yn rownd derfynol taflu'r ddisgen F51-F53. Ei thafliad gorau oedd 6.58 meter. Llwyddodd i sgorio 1122. Catherine O'Neill o Iwerddon oedd yn ail a Zena Cole o America yn drydydd.

Roedd Kyron Duke yn cystadlu yn rownd derfynol taflu gwaywffon F40 bore Gwener. Taflodd bellter o 38.64 metr. Ond doedd o ddim yn ddigon i sicrhau medal. Gorffennodd yn 8fed. Zhiming Wang o China enillodd y Fedal Aur.

SEICLO

Cafodd Rachel Morris fedal efydd yn y ras ffordd H1-3. Llwyddodd i gwblhau'r cwrs mewn 1 munud 43:08 eiliad. Marianna Davis oedd yn gyntaf a'i chyd-Americanes Monica Basico yn ail.

NOFIO

Gorffennodd Rhiannon Henry yn bedwerydd yn rownd defynol y ras 200m cymysg SM13. Roedd Rhiannon ar y blaen wedi'r cymal pili-pala, ond erbyn hanner ffordd roedd yn bedwerydd a dyna lle y gorffennodd mewn amser o 2'32.84.

RYGBI CADAIR OLWYN

Mae'r gystadleuaeth yn parhau gyda David Anthony o Gymru yn rhan o dîm Prydain. Ond pumed yw'r gorau all y tîm orffen wedi iddyn nhw golli i Japan o 59-31.

TENIS BWRDD

Bydd rownd gynderfynol tîm Dynion Prydain wrth iddyn nhw wynebu Yr Almaen. Mae Paul Karabardak o Abertawe yn y tîm (Dosbarth 6-8). Roedd Sara Head yn nhîm y merched enillodd fedal efydd wedi iddyn nhw guro'r Eidal 3-2 yn y gêm i benderfynnu'r trydydd safle(Dosbarth 1-3).

CLEDDYFAETH CADAIR OLWYN

RoeddGemma Collins yn cystadlu yn Nhîm Prydain. Yn y rownd rhagbrofol roedden nhw'n cystadlu yn erbyn Hong Kong. Colli wnaethon nhw o 45-26. Fe gollon nhw'u gêm nesaf yn erbyn Rwsia brynhawn Gwener hefyd, ac fe fyddan nhw'n wynebu Ffrainc i benderfynnu pwy fydd yn gorffen yn yr wythfe safle.

PÊL-FOLI EISTEDD

Bydd Sam Scott a James Roberts yn cystadlu yn nhîm y dynion i ganfod pwy fydd yn safle 7-10. China fydd eu gwrthwynebydd.

Straeon perthnasol